VIS COMPANY DOO

VIS COMPANY DOO
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

Osnovna delatnost privatnog preduzeća VIS Company doo, koje je osnovano još 1993. godine je proizvodnja protivpožarne opreme, tj. opreme za ventilaciju i pasivnu zaštitu od požara. 

 

 

 

Danas u svom proizvodnom pogonu na Altini u Zemunu, VIS Company proizvodii više od 15 različitih proizvoda sa mnogo podvarijanti, koji se koriste za pasivnu zaštitu od požara. U protivpožarnu opremu koju proizvodi ova veoma uspešna kompanija spadaju: protivpožarne klapne, klapne za odimljavanje, dimovodni demperi, protivpožarna masa Propom, požarnootporna ekpandirajuća traka Vex, požarnopregradni jastuci, ovlaživači vazduha, regulacione žaluzine, regulacione zaptivne klapne, samopodizne nadpritisne klapne, sigurnosne klapne, razni filteri za vazduh, protivkišne rešetke, ventilacioni ventili, oprema za protiveksplozivnu zaštitu, grejno-ventilacione komore i odsisne haube.

.
 

Oprema za ventilaciju i pasivnu zaštitu od požara

Glavna delatnost preduzeće Vis Company je projektovanje i proizvodnja pasivnih sistema zaštite od požara i opreme za  ventilaciju i filtriranje vazduha.

Proizvodi koji se odnose na pasivnu zaštitu od požara su atestirani u Institutu IMS u Beogradu i atesti se redovno obnavljaju. 

Raspolažemo i licencom za projektovanje i izvođenje mašinskih instalacija, što je još jedna potvrda našeg razvoja i usavršavanja u pravom smeru.

 

Protivpožarne klapne

protivpozarna-klapna-vis-company

 

Među proizvodima se ističu požarnootporne klapne (protivpožarne klapne) koje su atestirane od strane nadležnih institucija, široko prihvaćene u stručnim krugovima i ugrađene u mnoge važne objekte.

 

Filtriranje vazduha

Posedujemo široku lepezu proizvoda iz oblasti obrade, distribucije i filtriranja vazduha.

 

Termotehnika

Vršimo projektovanje i implementaciju instalacija termotehnike, automatike i elektro instalacija; kao i njihovo održavanje i servisiranje.

 

Požarnootporni proizvodi

Požarnootporni proizvodi su najvažniji deo proizvodnog programa preduzeća Vis Company i po njemu su najpoznatiji. Svi proizvodi su namenjeni pasivnoj zaštiti od požara i u skladu su sa važećim standardima i propisima, što potvrđuju atesti instituta IMS u Beogradu.

U protivpožarne proizvode spadaju:

 • Požarnootporne klapne

Protivpožarne klapne
PP klapne

 • Klapne za odimljavanje
 • Dimoodvodni demper
 • Požarnopregradni jastuk
 • Požarnootporni ventilacioni ventili
 • Požarnootporne žaluzine - demperi
 • Požarnootporne vertikalne klapne - sistem giljotina
 • Požarnootporne rešetke za izjednačavanje pritiska
 • Požarnootporna masa "PROPOM" - protivpožarna masa
 • Ekspandirajuća požarnootporna traka "VEX" - ekspandirajuća protivpožarna traka
   

Vazdušno grejanje

kanalski-elektro-grejac-vis-company

 

Vis Company proizvodi uređaje za vazdušno grejanje, u ponudi su:

 • Kanalski elektro grejači 
 • Komandni elektro orman
 • Granični termostat
 • Elektronski stepenasti regulator temperature
 • Mehanički stepenasti regulator temperature
 • Diferencijalni presostat
   

Ovlaživači vazduha

ovlazivac-vazduha-vis-company

 

Evaporativni ovlaživači vazduha su vrlo ekonomični autonomni sistemi, idealni za prostore koji zahtevaju precizno održavanje i regulaciju relativne vlažnosti vazduha, kao što su bolnice, lakirnice, štamparije, muzeji, prehrambena i drvna industrija i sl.

Ovlaživači vazduha ujedno vrše i funkciju rashlađivača i distrubutera vazduha.

Naši ovlaživači vazduha su idealni za prostore gde je potrebna precizna, efikasna i ekonomski isplativa regulacija vlažnosti vazduha.  Budući da se izrađuju od visokokvalitetnih materijala, odlikuje ih čvrsta, sigurna i higijenska konstrukcija, a njihov rad je potpuno automatizovan i ekonomičan.

 

Elementi za regulaciju količine vazduha

regulaciona-zaluzina-vis-company

 

Vis Company proizvodi elemente za regulaciju količine vazduha.

U ponudi su:

 • Regulacione žaluzine 

Mehaničke žaluzine - za ručnu regulaciju
Elektromotorne žaluzine - za automatsku regulaciju

 • Regulacione i zaptivne klapne

Regulaciona zaptivna klapna kružnog preseka
Regulaciona zaptivna klapna pravougaonog preseka

 • Samopodizna nadpritisna klapna
 • Sigurnosna klapna
   

Filteri za vazduh

panelni-ravni-filteri-vis-company

 

Svi filteri za vazduh su kategorisani prema dvema evropskim normama: za “grubu”, “srednju” i “finu” filtraciju primenjuje se norma EN 779, a norma EN 1822 se primenjuje kod “apsolutne” filtracije (HEPA i ULPA filteri).

U ponudi su:

 • Vrećasti filteri
 • Kasetni filteri
 • Panelni filteri
 • Filteri za masna isparenja
   

Elementi za distribuciju vazduha

protiv-kisna-resetka-vis-kompany

 

Vis Company proizvodi elemente za distribuciju vazduha.

U ponudi su:

 • Ventilacioni ventil
 • Protivkišna rešetka
   

Protiveksplozivna zaštita

Proizvodi izrađeni u Ex izvedbi zadovoljavaju i najstrožije zahteve protiveksplozione zaštite – zona II 2 G/D EEx d ia IIC (T5 IP66 T80°C/95°C). Za protiveksplozivnu zaštitu u ponudi su:

 • Požarnootporna klapna
 • Regulaciona žaluzina
   

Specijalni proizvodi

Vis Company proizvodi i specijalne proizvode u koje spadaju: grejno ventilaciona komora i odsisne haube. Grejno ventilaciona komora je namenjena za ugradnju u laboratorije, kafiće, restorane i ostale objekte koji imaju ograničenje u pogledu visine, jer je visoka samo 500 mm. Odsisne haube su namenjene za ugradnju u svim objektima, kao što su restoranske ili hotelske kuhinje, menze, picerije, restorani brze hrane, u kojima je potrebno odvođenje vazduha visoke temperature, obogaćenog masnoćama i jakim mirisima.

 • Odsisne haube
 • Grejno-ventilaciona komora
   

Elektro motorni pokretači

elektro-motorni-pokretaci-belimo

 

VIS Company d.o.o. zastupa kompaniju BELIMO.

BELIMO je vodeći svetski proizvođač elektro motornih pokretača (aktuatora) klapni, žaluzina - dempera, kao i ventila za sisteme grejanja, hlađenja i ventilacije.

 

Prodaja filtera za vazduh

filteri-za-vazduh-general-filter

 

VIS Company d.o.o. zastupa kompaniju General Filter.

Vršimo prodaju, ugradnju i postprodajni servis filtera za vazduh svih klasa i dimenzija italijanske kompanije General Filter.

 

Servis požarnootpornih klapni

Vis Compan vrši remont i servis požarnootpornih klapni bilo kog stranog ili domaćeg proizvođača. takođe vrši nadogradnju mehaničkih protivpožarnih klapni (bilo kog proizvođača) prema potrebi u elektromagnetne i elektromotorne.


Remont termotehničkih instalacija

Vis Company vrši remont svih vrsta termotehničkih instalacija, razne opreme, klima-komora, ventilatora, izmenjivača toplote i krovnih ventilatora.

Za sve naše proizvode obezbeđujemo rezervne delove, bez obzira na garantni rok.