Sredstvo za zaštitu drveta od insekata, žiška i crva Žižacid akcija

od AURORA DOO LUČANI

Datum: 10-08-2020 06:23

Sredstvo za zaštitu drveta od insekata, žiška i crva Žižacid akcija

sredstvo-za-zastitu-drveta-od-insekata-zizacid

 

Muče vas žižak, crvotočine, termiti i ostali insekti u drvetu ili parketu. Koristite Žižacid, novo sredstvo za zaštitu drveta od insekata, žiška, crva i crvotočine, koje proizvodi kompanija Aurora doo Lučani.

 

Žižacid se pakuje u komercijalana pakovanja od 1 i 10 litara. Litarsko pakovanje je u paketima od po 12 lit, a pakovanje od 10 litara se prodaje na komad. 

Cene:
Za fizička lica

zizacid-flasa-1l

 • Žižacid litarsko pakovanje

zizacid-pakovanje-10l

 • Žižacid pakovanje 10 l 
 • Plus troškovi brze pošte za isporuku.


Žižacid je tečno sredstvo za zaštitu drveta od insekata koji uništavaju ili oštećuju drvo. Koristi se kao preventiva ali i za zaštitu drveta koje će se koristiti u enterijeru (parket, brodski pod, krovne i tavanske grede itd...).

Preventivnim tretmanom sredstvo za zaštitu drveta od insekata Žižacid štiti drvo od insekata kao što su: kućna strižibuba (Hylotrupes Bajulus), tačkasti drvotočac (Anobium Punctatum) i termit (Reticulitermes flavipes).

Žižacid se koristi za profesionalnu i opštu upotrebu za zaštitu rezane građe i gotovih proizvoda od drveta, koje se nanosi pre završnih dekorativnih premaza kao što su boje za drvo, lakovi za drvo itd.

Žižacid je gotov radni rastvor kojim se premazuju dobro obrušene, suve i čiste drvene površine, sa kojih je prethodno uklonjena sva drvena prašina i druga nečistoća.

Ovo sredstvo za zaštitu drveta od insekata se nanosi četkom, koja se nakon uklanjanja viška proizvoda mora oprati sapunom i vodom.

 

Preventivni tretman drveta protiv insekata

Za preventivni tretman drveta protiv insekata preporučena doza je 200 ml/m².

Za tretman površine 5 m2 potrebno je 1l Žižacida.

 

Kurativni tretman drveta protiv insekata

Za kurativni tretman drveta protiv insekata preporučena doza je 300 ml/m².

Za tretman površine 3,3 m² potrebno je 1l Žižacida.

Nakon tretiranja drvo se ne sme koristiti 24 časa, a lica bez zaštitne opreme i životinje držati dalje od tretiranog drveta narednih 48 sati.

 

Upozorenje

 1. Ne tretirati hranu, domaće životinje i hranu za životinje
 2. Sprečiti da sredstvo za zaštitu drveta od insekata dospe u zemljište, vodene tokove, odvodne kanale i kanalizaciju
 3. Biocidno sredstvo koristiti unutar izolovanog prostora na nepropusnoj čvrstoj podlozi
 4. Sveže tretirana drvena građa ili gotovi proizvodi od drveta moraju biti uskladišteni ispod nadstrešnice i na nepropusnoj čvrstoj podlozi, da bi se sprečilo da biocidno sredstvo dospe u zemljište ili vodu
 5. Prosuti biocidni proizvodi se mora sakupiti radi odlaganja ili ponovnog korišćenja
 6. Žižacid se ne sme koristiti za tretiranje drveta koje će biti izloženo uticaju vremenskih prilia, kao ni za tretiranje građevinskih konstrukcija ili drveta koje će se koristiti za konstrukcije u otvorenom prostoru u blizini ili iznad vode
 7. Žižacid dovodi do jake iritacije oka
 8. Veoma toksično sredstvo po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
 9. Čuvati van domašaja dece
 10. Izbegavati ispuštanje i oslobađanje u životnu sredinu
 11. Pri upotrebi nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitu za oči i zaštitnu masku
 12. Žižacid sadrži Peremtrin (ISO) i 1,2-benzizotiazol-3-on
 13. Može izazvati alergijsku reakciju