LG HEMIJA DOO BEOGRAD

LG HEMIJA DOO BEOGRAD
5 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Sirovine za industriju boja i lakova, deterdženata i kućne hemije

LG HEMIJA D.O.O. postoji na tržištu Srbije od 2001. godine, kao mešovito preduzeće, a od 2003. posluje u potpunosti kao sastavni deo grupacije LOUFAKIS CHEMICALS SA, Thessaloniki, Greece.

U okviru grupacije LOUFAKIS CHEMIKALS SA. posluju i kompanije u Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj i Kipru. 

U osnovi LG HEMIJA se bavi uvozom i distribucijom sirovina iz proizvodnog programa LOUFAKIS CHEMICALS. U cilju kompletiranja ponude ostvarena je saradnja sa drugim renomiranim proizvođačima širom sveta.

Ključna uloga u aktivnostima LG HEMIJE, zajedno sa prodajom, je i tehnička podrška klijentima pri svakom koraku. Ovo uključuje formulacije, savetovanje, adaptaciju, nadgledanje i vođenje brige o klijentima. 

Težište aktivnosti LG HEMIJE je na tržištu Srbije a prisutna je i na tržištima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova.

LG HEMIJA D.O.O. je deo grupacije LOUFAKIS CHEMICALS SA., koja se bavi distribucijom hemijskih proizvoda namenjenih industriji: 

 • Materijala za završne radove u građevinarstvu
 • Prehrane 
 • Tekstila i kože
 • Deterdženata i kućne hemije

 

PRODAJNI PROGRAM

Sirovine za proizvodnju građevinskih materijala

LG Hemija doo Sirovine za materijale za završne radove u građevinarstvu

 

 • Veziva - Polivinil acetat
 • Antipenušavac
 • Dispergatori
 • Biocidi
 • Celulozna vlakna
 • Fileri
 • Stearati
 • Aditivi
 • Arome
 • Pigmenti Praškasti
 • Koloranti
 • Epoksidni sistemi

 

Sirovine i aditivi za industriju prehrane

LG Hemija doo Sirovine i aditivi za industriju prehrane

 

 • Mlekarstvo - Analizatori mleka
 • Mlekarstvo - Sirila
 • Ostali aditivi
 • Drugi dodaci
 • Pomoćna sredstva
 • Hemikalije za tretman vode

 

Testovi za kontrolu kvaliteta namirnica

 • Brzi testovi za kontrolu kvaliteta namirnica
 • ELISA testovi
 • Oprema

 

Hemikalije za tekstilnu i industriju kože

LG Hemija doo Hemikalije za tekstilnu i industriju kože

 

 • Enzimi
 • Deterdženti
 • Kvasioci i disperivna sredstva
 • Omekšivači
 • Antipenušavci
 • Puferi
 • Sredstva protiv gužvanja, usporivači
 • Ostalo
 • Boje za tekstil

Sirovine za industriju deterdženata i kućne hemije

LG Hemija doo Sirovine za industriju deterdženata i kućne hemije

 

 • Cocodiethanolamide
 • Betaine 45 %
 • Mitaine CA C

 

Industrijski mirisi

 • Mirisi za omekšivače, detergente i tečne sapune
 • Mirisi za sredstva za čišćenje
 • Mirisi za osveživače u autoindustriji

 

Sirovine za baznu hemiju

LG Hemija doo Bazna hemija

 

 • Vodonik peroksid
 • Natrijum hidrosulfit
 • Mravlja kiselina
 • Sirćetna kiselina
 • Natrijum metabisulfit

 

KONTAKT

Tel: +381 11 6600 191   
Fax: +381 11 6607 805   
Mob: +381 63 477 503   
    
lghemija@eunet.rs
www.lghemija.co.rs

Mapa