CONING-PPI DOO

CONING-PPI DOO
4.5 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Uvoz i distribucija industrijskih sirovina


CONING-PPI d.o.o. je, kao potpuno privatna firma, osnovan 1990. sa idejom da postane jedan od najvećih domaćih uvoznika i snabdevača sirovinama za hemijsku industriju. Danas, zahvaljući izvanrednoj saradnji sa svojim inostranim partnerima, CONING-PPI predstavlja dobro poznatog i pouzdanog distributera na srpskom tržištu.

Za neke programe, poput Akzo Nobel Asphalt Applications, CONING-PPI ima ekskluzivno pravo za distribuciju i na susednim tržištima kao što su rumunsko, bugarsko, makedonsko, crnogorsko, hrvatsko, slovenačko i bosansko.

distribucija_sirovina

Poštujući partnerski odnos i pružajući stalnu tehničku i komercijalnu podršku krajnjim korisnicima, CONING-PPI danas sarađuje sa nekoliko stotina domaćih kupaca i prisutan je u skoro svim segmentima hemijske industrije (farmacija, kozmetika, kućna hemija, građevinarstvo, boje i lakovi, gumarstvo, prehrana, papirna industrija, tekstil, kablovska industrija, putarstvo, ... itd.), snabdevajući sve značajne proizvođače i korisnike.

Sedište firme je u Novom Sadu a postoji i predstavništvo u Beogradu. CONING-PPI ima i magacin u Novom Sadu, ali takođe snabdeva korisnike direktno, šleperima ili cisternama, kada su količine veće. Poslednjih godina CONING-PPI je plasirao nekoliko hiljada tona robe ostvarujući godišnji promet od preko 2 miliona eura.

Coning-PPI doo Uvoz i distribucija industrijskih sirovina

 

Hemija za putarsku industriju

AKZO NOBEL ASPHALT APPLICATIONS je danas svetski lider u svojoj oblasti i prisutan je u putarskoj industriji još od 1940. Širom sveta su prisutni bilo njihovi proizvodi, kao što su promoteri adhezije (DOP-ovi) i emulgatori za proizvodnju bitumenskih emulzija, bilo njihova tehnološka rešenja u putarskoj industriji.

AKZO NOBEL ASPHALT APPLICATIONS je specijalista u naprednoj hemiji za putarsku industriju, sa poslovnom filozofijom da razvije i hemiju i tehnologiju koje, upotrebljene kao sistem, unapređuju performanse i trajnost puteva.

 

Bitumenske emulzije

DENIMO TECH A.S. je jedan od vodećih svetskih proizvođača postrojenja za proizvodnju bitumenskih emulzija i polimer modifikovanog bitumena.

 

Smole i poliestri

Eagle Chemicals je jedan od vodećih proizvođača smola i polimernih proizvoda u Africi i na Bliskom istoku sa izvozom u preko pedeset zemalja sveta. U modernim postrojenjima i uz jak R&D tim, Eagle Chemicals je značajan proizvođač alkidnih i maleinskih smola, nezasićenih poliestara, akrilnih smola i zasićenih poliestara, epoksi estara, amino smola, kao i vodorazredivih emulzionih veziva i smola.

 

Pigmenti i boje

FREDCOLOR je kompanija koja se bavi pigmenatima, pigmentnim preparacijama i bojama koje nalaze primenu u različitim oblastima kao što su plastika, guma, boje i lakovi, prehrana, kozmetika.

 

Kozmetičke sirovine

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES je kompanija sa proizvodnjom u Francuskoj i SAD, čiji asortiman obuhvata kompletnu paletu boja (prirodne i sintetske hidro- i liposolubilne boje, lak-boje, kao i organske i mineralne pigmente, i njihove disperzije u odgovarajućem kozmetičkom medijumu), specijalno osmišljenih da zadovolje aktuelne potrebe kozmetičke industrije i da unapred trasiraju buduće trendove u proizvodnji kozmetike. 

SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES nudi širok izbor specijalno obrađenih površinski tretiranih pigmenata (unapređeno oblaganje koje kao rezultat ima vrhunske performanse tretiranih pigmenata), kao i kozmetičke sirovine (za teksturu, aktivne supstance, optički modifikatori, ugušćivači, fotoreflektori, mineralni UV filteri, kozmetičke baze, agensi sa sposobnošću stvaranja filma na koži), i sirovine za boje za kosu (za trajne i polutrajne boje).

 

Parafinski vosak

SASOL WAX je vodeći specijalista za prirodni i sintetski parafinski vosak i slične proizvode. Proizvodi SASOL WAX se isporučuju širom sveta, na različita tržišta i za različite primene. 

Parafinski vosak predstavlja osnovnu sirovinu u proizvodnji sveća ali ima i primenu u drugim oblastima kao što su: gumarska industrija, prerada i pakovanje hrane, farmacija, kozmetika, industriji boja i premaza, tekstilna industrija i mnoge druge.

 

Lanolin

Stella Lanolines je jedna od vodećih firmi u svetu u oblasti proizvodnje lanolina. U njihovom proizvodnom programu nalaze se različiti kvaliteti lanolina: tehnički, kozmetički, farmakopejski, proizvedeni u Belgiji, polazeći od najkvalitenijih sirovina sa područja Australije i Novog Zelanda.

 

Polipropilenska ambalaža

SUPERFOS je jedan od vodećih proizvođača PP (polipropilen) ambalaže za gotove proizvode različitih namena i krajnjih korisnika.


Sirovine za kućnu hemiju i ličnu higijenu

TENSACHEM predstavlja globalnog snabdevača površinski aktivnim supstancama za industriju kućne hemije i lične kozmetike. Proizvodi TENSACHEM-a pokrivaju širok spektar primene pri kozmetici kose, kože, tela i usta, takođe se koriste za farmaceutske eksipijense, kao i industriji kućne hemije za tečna i praškasta sredstva.

 

Biljne sirovine za sredstva za čišćenje

VEGETAL BIOTEC je lider u proizvodnji biljnih sredstava nove generacije koja se koriste protiv lepljenja i za čišćenje od bitumenskih masa. Ova sredstva zadovoljavaju najviše zahteve i standarde u pogledu ekologije, zdravlja ljudi i sigurnosti na radu.

 

PREDSTAVNIŠTVO


CONING-PPI d.o.o.
Palmira Toljatija 4/55
11070 Beograd
Srbija

Tel/fax: +381 11 2698 858
Tel: +381 11 3194 086
Tel: +381 11 3194 793

E-mail: conppibg@eunet.rs

Generalni Direktor

Miloje Aleksić, dipl. maš. ing

Zamenik Generalnog Direktora

Zoran Krušić, dipl. ing. teh