RAVAGO CHEMICALS DOO

RAVAGO CHEMICALS DOO
4.83 zvezdica od 23 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Cara Dušana 205a
  11080 Beograd Zemun,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 4147 211
 • Mobilni: +381 60 33 40 520
 • Mobilni: +381 60 61 67 805
 • Pošalji e-mail

Distributer hemikalija, aditiva i industrijskih sirovina

Od svog osnivanja 1961. godine belgijska kompanija Ravago se bavi distribucijom i prodajom smola, građevinskih proizvoda i hemikalija.

Kompanija Ravago Chemicals je distributer hemikalija i ima vodeću poziciju u regionu EMEA i Severne Amerike. Svojim kupcima isporučuje razne hemikalije, specijalne aditive i industrijske sirovine, prateći trend i razvoj tržišta.

Ravago Chemicals doo Beograd je ćerka belgijske kompanije Ravago i vrši distribuciju i veleprodaju industrijskih sirovina, hemikalija i aditiva za širok spektar primena, kao što su: hemikalije za kućnu hemiju, industrijsko čišćenje, čišćenje ustanova, sredstva za ličnu negu, prerada polimera i proizvodnja plastike, asfalt, premazi i građevinarstvo, tretman vode, stočna hrana, farmacija, poljoprivreda, papir i karton, ulja i maziva.

U ponudi su:

 • Bazne hemikalije
 • Organske hemikalije
 • Neorganske hemikalije
 • Razređivači
 • Sirovine za smole
 • Sirovine za kućnu hemiju
 • Kozmetičke sirovine
 • Farmaceutske sirovine
 • Sirovine za lepkove
 • Sirovine za boje i lakove
 • Aditivi
 • Sirovine za tekstil i kožu
 • Sirovine za papir i karton
 • Hemikalije za tretman vode
 • Sirovine za ulja i maziva

 

Bazne hemikalije

Bazne hemikalije se dele na organske i neorganske hemikalije koje se koriste za proizvodnju: lepkova, asfalta, kože i tekstila, metala u metalopreradi, boja, premaza i lakova, lekova,smola, razređivača, plastike.

 

Organski razređivači

Organski razređivači se u industriji najčešće koriste za štampanje, lepljenje, odmašćivanje, čišćenje, lamiranje, bojenje i podmazivanje.
U ponudi su:

 • Rastvarači na bazi kiseonika (DAA, HG, izoforon)
 • Alkoholi (IPA, 2EH, butanol, izobutanol) 
 • Ketoni (MEK, MIBK, Aceton)
 • Acetati (ETAC, BUTAC, METAC, ISOBUTAC, ISOPROPAC)
 • Glikolski eteri (BG, BDG, njegovi acetati)
 • Etanolskiamini (MEA, DEA, TEA)
 • Dioli (1,4 BDO, THF, NMP, NEP, GAMMA)
 • Ugljovodonici (osnovni i specijalni)
 • Kiseline (2-Etilheksanoinska kiselina, nonanska kiselina, mravlja kiselina)

 

Neorganske hemikalije

Neorganske hemikalije se koriste u različitim industrijama, a prodaju se u različitim pakovanjima (rinfuzno, ibc, burad, limenke).

U ponudi su neorganske hemikalije:

 • Kiseline: borna kiselina, azotna kiselina, fosforna kiselina, sumporna kiselina, hlorovodonična kiselina
 • Baze: kaustična soda, kalijum hidroksid, amonijak, natrijum hipohlorit
 • Soli: karbonati, bikarbonati, sulfati, fosfati, hlorati, hloridi, borati, metabisulfiti
 • Formiati: soli mravlje kiseline
 • Silikati i urea

 

Sirovine za kućnu hemiju

Kompanija Ravago Chemicals doo prateći trendove na tržištu nudi sirovine za kućnu hemiju i industrijsko čišćenje, kao i pomoć u razvoju Vaših prirodnih rešenja i formulacija u proizvodnji kućnih i industrijskih sredstava za čišćenje.

sirovine_za_kucnu_hemiju_ravago_chemicals

Surfikanti ili tenzidi se najčešće koriste kao sredstva za čišćenje, ili u tekstilnoj industriji kao sredstva za kvašenje, omekšavanje i emulgaciju.

U ponudi su:

 • Neionski tenzidi (amino oksid, specijalni etoksilati)
 • Anionski tenzidi (fosfatni estri, sulfosukcinati, sarkozinati, SLS, SLES, alfaolefini)
 • Kationski tenzidi (benzalkonijum hlorid, tetrakalijum tirofosfat (TKPP), mononatrijum fosfat (MSP)​)
 • Amfoterni tenzidi (propionati)
 • Natrijum citrati
 • Fosfonati  (HEDP, ATMP)
 • Natrijum tripolifosfat (STPP)
 • Silikati
 • Celulozni eteri
 • Ksantan guma
 • Karbomeri
 • Polikarboksilati
 • Natrijum akrilati
 • Oksidi (amonijum oksidi, magnezijum oksidi)​

 

Kozmetičke sirovine

kozmeticke_sirovine_ravago_chemicals

U širokom asortimanu industrijskih sirovina, kompanija Ravago Chemicals u svojoj ponudi ima i kozmetičke sirovine, kao što su:

 • Kozmetički mirisi
 • Kozmetičke mice
 • Kozmetički pigmenti
 • Emulgatori
 • Emolijensi
 • Masne kiseline
 • Esteri

 

Sirovine za boje i lakove

Ravago Chemicals nudi kompletan asortiman sirovina za boje i lakove za proizvodnju svih vrta građevinskih premaza, kao što su:

 • Dekorativni premazi
 • Industrijski premazi
 • Epoksidne smole
 • Praškasti premazi

U ponudi su specijalni aditivi, reološki modifikatori ili poboljšivači koji imaju višestruku namenu u industriji boja i lakova: aditivi, vezivna sredstva, pigmenti i rastvarači, epoksidne smole.

sirovine_za_boje_i_lakove_ravago_chemicals

U ponudi su aditivi:

 • Eteri (celulozni eteri, skrobni eteri)
 • Antipenušavci
 • Biocidi
 • Disperzanti
 • Plastifikatori
 • Površinski aktivni agensi
 • UV apsorberi
 • Koalescentni agensi
 • Sredstva za vlaženje
 • Sredstva za matiranje
 • Staklene perle
 • Ksantan

U ponudi su vezivna sredstva:

 • Akrili
 • Alkidi
 • Epoksi
 • Poliuretani
 • Ugljovodonične smole
 • Kaprolaktoni
 • Silikonske smole
 • Poliesteri
 • Standoili

U ponudi su pigmenti:

 • TiO2
 • Organski pigmenti
 • Neorganski pigmenti
 • Biserni pigmenti
 • Efektni pigmenti
 • Aluminijumski pigmenti
 • Ugljenik

U ponudi su rastvarači:

 • Ugljovodonici (alifatski/aromatski, estri, ketoni, alkoholi)
 • Dioksolan
 • Dikarboksilna kiselina
 • Dimetoksietan

 

Farmaceutske sirovine

Kompanija Ravago Chemicals nudi farmaceutske sirovine od najpoznatijih proizvođača, kao i visoko kvalifikovan stručan tim, koji će vam ponuditi nova rešenja za izradu Vaših farmaceutskih proizvoda. U ponudi su: aktivne supstance, pomoćne supstance ili ekscipijensi za tečne ili polu tečne farmaceutske preparate, kao i ekscipijensi za oralne farmaceutske preparate, farmaceutski intermedijeri.

farmaceutske_sirovine_ravago_chemicals

Aktivne supstance: osnovni, specijalni i rastvarači visoke čistoće, neorganske hemikalije, farmaceustki intermedijeri.

Ekscipijensi za tečne ili polu tečne farmaceutske preparate: farmaceutski razređivači (EP/USP), sredstva za vlaženje i lubrikanti

Ekscipijensi za oralne farmaceutske preparate: lubrikanti, vezivna sredstva, sredstva za oslobađanje kontrole i lipidna matrica, ojačivači biološke raspoloživosti, solubilizatori i ko-emulgatori, kapsule, plastifikatori za farmaceutske premaze, pomoćna sredstva za dermatologiju, pomoćne materije za rektalne i vaginalne oblike, pomoćne materije za injekcije.

 

Tretman vode

Kompanija Ravago Chemicals u svom širokom asortimanu proizvoda nudi hemikalije za tretman vode, kao i individualne savete i najbolju uslugu za sve vrste postrojenja za preradu vode.

hemikalije_za_preciscavanje_vode_za_pice

U ponudi su hemikalije za prečišćavanje vode za piće, procesne vode, otpadne vode, hemikalije za bazene, kao i sredstva za zaštitu životne sredine.

 

Hemikalije za prečišćavanje vode za piće

Ravago Chemicals nudi hemikalije za prečišćavanje vode za piće:

 • Jonoizmenjivačke smole (jonoizmenjivači)
 • Membrane za reverznu osmozu (reverzna osmoza)
 • Ultrafiltracija (membranska filtracija)
 • Elektrodejonizacija
 • Rezervoari za vodu pod pritiskom
 • Posude pod pritiskom
 • Membranske hemikalije: RO antiskalant
 • Centralni kontrolni ventili
 • Filtracija visokih performansi
 • Filter patrone i kućišta
 • Materijali za filtraciju: antracit, granat, granulirani gvožđe(III) oksid-hidroksid, mangan dioksid, pesak i šljunak, filter staklo
 • Aluminijum sulfat
 • Kalcijum hipohlorit
 • Kalcijum karbonat
 • Gvožđe(III) hlorid
 • Aktivni ugljeni granulat
 • Aluminijum hlorohidrat
 • Aktivni ugljen u prahu
 • Natrijum metabisulfit

 

Hemikalije za tretman otpadne vode

Ravago Chemicals nudi hemikalije za tretman otpadne vode:

hemikalije_za_tretman_otpadne_vode_ravago_chemicals

 • Aktivni ugalj
 • Antracit
 • Biološka rešenja (prirodni mikroorganizmi za uklanjanje zagađivača, mirisa, ugljovodonika, masti, amonijaka u industrijskim postrojenjima)
 • Antipenušavci (na bazi silicijuma i silikona)
 • Demulgatori
 • Prečišćivači teških metala (ditiokarbamati, triitiokarbamati)
 • Neorganski koagulanti (aluminijum sulfat, gvožđe(III) hlorid, PAC)
 • Prirodni koagulanti (biljni ekstrakti: tanini)
 • Flokulanti

 

Hemikalije za prečišćavanje procesne vode

Ravago Chemicals nudi hemikalije za prečišćavanje procesne vode:

hemikalije_za_preciscavanje_procesne_vode_ravago_chemicals

 • Amini (masni amini, neutralisanje i snimanje)
 • Biocidi (BKC, DDAC, PK, kalcijum hipoklorit)
 • Helanti - helacioni agensi (NTA, GLDA, EDTA)
 • Inhibitori korozije (natrijum silikat, fosfonati, polifosfati)
 • Jonoizmenjivači
 • Kontrola legionele (THPS)
 • RO membrane
 • Fosfonati i derivati (ATMP, HEDP, PBTC)
 • Polimerni antikalansi (poliakrilati, akril/maleinski i sulfonirani polimeri)
 • Posude pod pritiskom
 • RO antikalansi
 • Surfaktanti i antipenušavci

 

Hemikalije za bazene i sredstva za zaštitu životne sredine

Ravago Chemicals doo Beograd nudi hemikalije za bazene i sredstva za zaštitu životne sredine.

hemikalije_za_bazene_ravago_chemicals