OVEX INŽENJERING DOO

OVEX INŽENJERING DOO
4.43 zvezdica od 7 glasova

Kontakt

Tretman i kondicioniranje vode

Ovex Inženjering doo se bavi inženjeringom, konsaltingom i spoljnom trgovinom u oblasti tretmana i kondicioniranja vode.

Primarni cilj je preduzeća Ovex Inženjerig doo je zadovoljenje potreba za kvalitetom vode u raznim oblastima industrije kako sa stanovišta tehnologije tako i sa stanovišta isporuke opreme i kompleksnih hemijskih sredstava, poštanja u rad, održavanja i praćenja postignutog kvaliteta kod svih svojih potrošača.

Zahvaljujući visoko obrazovanom i obučenom kadru, Ovex inženjering uspeva da zadovolji i najzahtevnije vodorashladne, parne i vrelovodne kotlovske sisteme.

Svoju kompetentnost i opredeljenost kvalitetu smo dokazali u dugogodišnjem poslovanju i našim referencama.

 

hydro_x_industrial_water_treatment

 

Usluge

 • Održavanje
 • Isporuka i ugradnja
 • Nadzor rada sistema
 • Tehničko servisna podrška
 • Tehnološko kosultantska podrška

 

Kotlovska voda

 • Parni kotlovi
 • Kotlovi srednjeg pritiska
 • Toplovodni kotlovi

 

Tretman kotlovske vode

Industrijski kotlovi i parna postrojenja se nalaze uglavnom u svim komercijalnim, proizvodnim i procesnim industijama. Ovex inženjering nudi: 

 • Tretman vode u kotlovima srednjeg pritiska
 • Tretman vode u kotlovima nižeg pritiska
 • Tretman vode u sistemima daljniskog grejanja
 • Tretman vode u otvorenim vodorashladnim cirkulacijama
 • Tretman vode u zatvorenim cirkulacijama

vezivanje_kiseonika

Kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje, kao i optimalni uslovi rada tih postrojenja, neophodno je obezbediti korektne parametre kvaliteta kotlovske i napojne vode.
 

 

Hemikalije za kondicioniranje kotlovske vode

Ovo se može postići primenom pažljivo odabranih hemikalija za kondicioniranje kotlovske vode.

hydrox

 

Hydro-X

HYDRO–X® primenom tehnološki naprednih komponenti, obezbeđuje se optimalan rad i funkcionisanje parno kotlovskih postrojenja kako bi se izbegli problemi kao što su kamenac, korozija, naslage, kiseonik, mulj, korozija kondenzatnih vodova, alkalizovanje napojne vode i kondenzata.

Hydro-X E-10

Najnoviji proizvod iz Hydro-X serije E-10 sadrži visok sadržaj tanina.

Hydromin

Hydromin iz Hydro-X serije sadrži visok sadržaj amina koji sprečavaju koroziju u fazi pare/kondenzacije u termoenergetskim postrojenjima.

Hydrotan 10

Hydrotan 10 ima različitu količinu tanina u zavisnosti od temperature vode ili količine kiseonika. Proizvod takođe može da sadrži i blagi amin DEHA.

 

Specijalizovane hemikalije za analizu vode

Hydro-X nudi i specijalizovane hemikalije za specifične procese, poput uranin-a kako bi se pronašlo curenje i proizvod Hydro-SIL za otklanjanje uljnog taloga.

Hydro-X takođe nudi sve relevantne hemikalije za analizu vode, uključujući i napredna rešenja za merenje količine DEHA, tanina, molibdata, BTA, fosfonata, silicijum dioksida, gvožđa, bakra.

 

Rashladna voda

 • Rashladne kule
 • Evaporativni kondenzatori
 • Čilerski sistemi

 

Hemikalije za tretman rashladne vode

 • Hydrocor
 • Hydroplex
 • Hydrocid
 • Hydrospum
 • Hydroclean

 

Priprema vode

 • Jonska izmena
 • Reversna osmoza

 

Hemijska priprema vode

Predtretman obuhvata hemijsku pripremu vode koja u zavisnosti od zahteva za kvalitet vode u datom termoenergetskom postrojenju ili u zavisnosti od kvaliteta raspoložive vode na toj lokaciji može biti:

 • Omekšavanje vode
 • Dekarbonizacija vode
 • Demineralizacija vode
 • Reverzna osmoza

 

Omekšavanje vode

Omekšavanje je najednostavniji i najjeftiniji tretman za dobijanje vode uslovno zadovoljavajućeg kvaliteta za neko termoenergetsko postrojenje.

Omekšavanjem se uklanjaju soli kalcijuma i magnezijuma tj. svi joni kalcijuma i magnezijuma se zamenjuju natrijumovim jonima.
 
Ukoliko proces projektovanog postrojenja ne zahteva vodu višeg kaliteta uvek je iz ekonomskih razloga preporučljivo odabrati omekšavanje.

Postrojenja za omekšavanje vode su vrhunskog  kvaliteta i performansi.  

Prema meri:

 • Duplex manjeg kapaciteta
 • Duplex omekšivači većih kapaciteta

 

Dekarbonizacija vode

Ukoliko u vodi ima previše bikarbonata koji mogu uticati na preveliko odmuljavanje ili odsoljavanje kotla mora se uvesti složeniji tretman vode a to je dekarbonizacija

inhibitori_kamenca_i_korozije

Ovim tretmanom vode dobija se bolji kvalitet. Uklanjaju se bikarbonati i dobija se manja provodljivost ali se i dalje zadržavaju silikati. 

Ovaj tretman je ekonomski isplativiji ako je proračun procenta odmulja i enegretskog gubitka veći od cene koštanja investicije i rada ove pripreme.

 

Demineralizacija vode

Demineralizacijom se uklanjaju sve soli iz vode, a takođe i silicijum, i dobija se samo voda sa malom provodljivošću. Demiralizacija se može izvesti različitim kombinacijama jonske izmene. 

kondicioniraje_mulja

Demineralizovana voda se može dobiti i postupkom reverzne osmoze.

Demineralizacija je takođe preporučena ukoliko proces zahteva takav kvalitet vode, ili ako je ekonomska analiza pokazala da je to najisplativiji postupak pripreme.

 

Kvalitet vode sistema daljinskog grejanja

Daljinsko grejanje je najbolji način grejanja naselja. Distributivna mreža sadrži veliku količinu voda koja je od esencijalnog značaja za funkcionisanje sistema i za predaju toplote. Korozija i naslage koje mogu nastati u sistemu imaju ruinirajući efekat i potrebno je prilagoditi kvalitet vode kako do toga ne bi došlo.

Prisustvo tvrdoće prouzrokuje pojavu kamenca i čvrstih naslaga na zagrejnim površinama. Čvrste naslage u kotlu smanjuju prenos toplote i konsekventno povećavaju potrošnju energenta, jer je potrebno postići veću temperaturu sa plameno dimne strane da bi se postigla potrebna temperatura vode na izlazu iz kotla. 

Problemi sa funkcionisanjem sistema daljinskog grejanja se rešavaju adekvatnim kvalitetom vode u cirkulaciji i njenim kondicioniranjem.

Kondicioniranje podrazumeva:

 • Doziranje kompleksnog sredstva za kondicioniranje
 • Filtriranje vode u cirkualciji filterom delimičnog toka koja ima i magnetni i nemagnetni deo
 • Redovne periodične kontrole kvaliteta i nivoa korozije u sistemu


Filtracija

 • Mehaničko-magnetna
 • Fitracioni medijumi


Doziranje

 • Solenoidne membranske pumpe
 • Kontroleri
 • Senzori i elektrode
 • Impulsni vodomeri

 

Rent-a-plant

U slučaju da postoji potreba da se iznajmi postrojenje kako bi se postigli trazeni efekti na rapolaganju je iznajmljivanje postrojenja ili neophodne opreme.

rent-a-plant

 

Kontakt

Vladimira Mitrovića 106b
11150 Beograd, Srbija
 
Tel: +381 11 3961 981      
Fax: +381 11 3961 967   
 
 
Bratislav Sretenović 
Bojan Sretenović

Mapa