AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA

AGROSYSTEM-ALWA DOO SUBOTICA

Kontakt

 

BIOKING - TEHNOLOGIJA SUBOTICA

-   Rafinerije od 300 do 12.000.000 litara

-   BK junior

-   BK 100 - 300

-   BK 12 - 12 SS

-   Filteri

-   Prese

-   Centrifuge

-   Oprema za motore

-   Agregati na biodizel

 

BK-300-SS Biodiezel Reaktor—BK 100
 
Model BK-300-SS je poluautomatska rafinerija za proizvodnju Biodizela po standardu EN
14214
Sa strane Biokinga je razvijen sistem sa grejanjem i mešanjem ulja u reaktoru za vreme
procesa, pomoću električnih grejača i spirale za mešanje sa dodatnim filterom od 5my
kompletan ciklus se reguliše preko digitalnog termostata . Svi sastavni delovi rafinerije su iz
serijske proizvodnje sa time je postignut efekat kvaliteta i zamena svih delova po
povoljnim cenama. Konstrukcija je izrađena po CE standardima mešaona, pumpe, grejači su
ATEX specifirani sa zaštitom protiv eksplozije. Specijalno izrađeni senzori prate i
obezbeđuju siguran proces ovih rafinerija. Rezervoar reaktora i mešaone se izrađuju od
prohroma. Sa ovim efektivnim i kvalitetnim rafinerijama se mogu stara ulja,
životinjske masnoće i sledeća biljna ulja koristiti za proizvodnju biodizela :
 
-Uljana repica
-Suncukretovo ulje
-Sojino ulje
-Jatrohopa ulje
-Palm ulja
-Kukuruzno ulje
Sva ostala ulja,sve životinjske masti se mogu preraditi u svrhe biodizela.
 
Biokingova osmougaona konstrukcija reaktora i mešaona omogućuju efektivan rad sa 37% je
efektivniji proces mešanja od okruglog rezervoara.
 
 
Dimenzije BK-300-SS Reaktor                   S/W-Tank BK-300L
 
 
dužina 1,20 m                                              1,20m
 
 
širina 0,87 m                                                 0,80 m
 
 
visina 2,06 m                                                 1,53 m
 
 
težina 167 Kg                                                  100 Kg
 
             
             BIO-GAS SISTEMI
 
 
 

Sistemi proizvodnje biogasa svih velišina-kapaciteta

 

Proces-ulaz stajnjaka dodatnih zelenih materija trava otpadi i ostalih bioloski smesa

Odvajanje masnoće taloženje

Prvi rezrvoar za fermentaciju

Drugi rezrvoar za dodatno vrenje

Izdvajanje gasa

Prenošenje za sagorevanje i stvaranje energije - struje

Prključivanje potrošača - grejanje zgrada - poljoprivrednih objekata - tople leje - sušare

Treći rezrvoar ili skladišni rezrvoar sa čistim biološkim stajnjakom bez metana i štetnih materija za obradivu zemlju.

 

Smisao naših bio-gas sistema

Sa državnim proizvođačima električne energije se ne može za sada naći koncept otkupa. Zbog toga želimo ostati na projektima manjih obima za 2-3 domaćinstva ili gazdinstva. Podaci bio-gasa radi kalkulacije projekata (od 3.11.2006 doslo je do sporazuma otkupa električne energije po ceni od 3,5 centa po kilovatu za god 2006 za 2007 se pregovara o novim cenama)

 

Maksimalni prinosi gasa po 1Toni materijala

Goveđi-stajnjak - 25 mł

Svinjski stajnjak - 36mł

Surutka - 55mł

Pivski-talog(treber)-75mł

Zelene mase-trava-trska-zelenilo-110mł

Bio-otpad - 120 mł

Hrana, ostaci - 220 mł

Masnoće (flotatne) - 400mł

Stare masti kuhinjske-mesarske masnoće - 600mł.

 

GASNI MOTORI

 

 

Tel/fax:  +381 24 515 759

            +381 63 8015 253

e-mail: himel@hippnet.rs

web:     www.agrosystem-alwa.co.rs

              JOVAN SEGEDINČEV, DIREKTOR

              OLGA KEBLEŠ

       

Mapa