AGROGLOBE DOO NOVI SAD

AGROGLOBE DOO NOVI SAD
4 zvezdica od 6 glasova

Kontakt

Prodaja i distribucija herbicida, fungicida, insekticida, azotnih i mineralnih đubriva

 

 

O NAMA

AGROGLOBE je osnovan 2004.godine, sa sedištem u Novom Sadu - prestonici srpskog agrara. Osnovna delatnost firme je trgovina na veliko i trenutno zapošljava 120 radnika.

AGROGLOBE se bavi prometom agroproizvoda, uvozom i distribucijom pesticida, semena i mineralnog đubriva. Ugovara i kreditira poljoprivrednu proizvodnju, a bavi se i ratarskom proizvodnjom na površini od 1000 ha na sopstvenom imanju. Značajan deo poslovanja bazira na mreži objekata za skladištenje, kroz koje pruža usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. Imidžu moderne firme koja prati potrebe agrara doprinosi i savetodavna aktivnost u oblasti proizvodnje i trgovine.AGROGLOBE je za svega nekoliko godina postigao rezultate koji ga veoma visoko pozicioniraju i na domaćem i na inostranim agrobiznis tržištima. Godišnjim izvozom vise od 200.000 tona žitarica i komponenti stočne hrane, svrstava se među 5 najvećih izvozno orijentisanih firmi iz domena agrobiznisa u Srbiji.

U određenom trenutnku razvoja, pojavila se potreba za izgradnjom poslovno-informacionog sistema koji će povećati kompetitivnost na tržištu kroz podršku poslovnim procesima i odlučivanju.

Implementiran je najsavremeniji i najprodavaniji ERP informacioni sistem u svetu – SAP GUI 7.10. Koriste se svi moduli za kontrolu poslovnih procesa: finansijskog računovodstva, prodaje, distribucije i materijalnog poslovanja, koji omogućavaju integraciju kompletnog poslovnog procesa.

Formiran je stručan i ambiciozan tim, koji uz savremeni menadžment uspeva da odgovori na sve zahteve tržišta. Na tom temelju uspostavljena je poslovna saradnja kako sa firmama u zemlji i regionu, tako i sa velikim svetskim kompanijama. Svi oni u Agroglobu prepoznaju stabilnog i pouzdanog partnera.

Planovi kompanije su usmereni prema jačanju poslovne infrastrukture, koja će omogućiti da tokom jedne godine ostvari izvoz od 400.000 tona merkantilnih proizvoda, unapredi prodaju pesticida, semena i mineralnog đubriva.Projektovan rast podrazumeva kontinuiran rad na razvoju i osnaživanju mreže dobavljača, prvenstveno razvijanjem kooperantskih odnosa sa poljoprivrednim proizvodjačima, kroz ugovaranje i kreditiranje proizvodnje , uslužno skladištenje i savetodavnu aktivnost u oblasti proizvodnje i trgovine.

 

DELATNOSTI

 

SPOLJNA TRGOVINA I PRODAJA

Promet agroproizvoda obuhvata otkup tržišnih viškova i dalju prodaju na domaćem i inostranom tržištu.

AGROGLOBE trguje sa:

 • Žitaricama i uljaricama (pšenicom, kukuruzom, suncokretom, sojom i uljanom repicom)
 • Komponentama za stočnu hranu (sojinom i suncokretovom sačmom, repinim rezancem, pšeničnim i kukuruznim lomom, stočnim brašnom)
 • Šećerom, brašnom, melasom i alkoholom


Agroproizvode otkupljujemo u našim silosima i na terenu, koristimo i usluge drugih silosa u cilju što veće zastupljenosti i pokrivenosti tržišta.

 

DISTRIBUCIJA SEMENA, SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, MINERALNIH ĐUBRIVA

AGROGLOBE je uvoznik i distributer semena, sredstava za zaštitu bilja i mineralnog đubriva.

U okviru AGROGLOBE-a posluju tri distributivna centra, odakle se roba plasira na tržište.

 

PRIMARNA PROIZVODNJA

AGROGLOBE AGRAR ukupno obrađuje 1.150 ha zemlje.U planu je izgradnja silosa kapaciteta 15.000t (urađen je projekat).

Pored ratarske proizvodnje AGROGLOBE AGRAR se bavi i prodajom semena, repromaterijala kao i otkupom poljoprivrednih proizvoda.

 

SKLADIŠTENJE I LOGISTIKA

AGROGLOBE tokom godine vrši otkup i skladištenje uljarica i žitarica u silosima i podnim magacinima.

U magacinskim prostorima skladišti i repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju: 

 • Pesticide
 • Semena
 • Mineralno đubrivo

U svim objektima pruža i usluge lagerovanja robe za firme i fizička lica. U nastojanju da postigne što veću zastupljenost i da što kvalitetnije pokrije tržište, pored svojih skladišnih kapaciteta koristi i usluge drugih silosa i magacina.

 

PROIZVODNJA HRANE

NIKŠIĆKI MLIN

Skladišni kapacitet:

 • 1.500 m² magacin za gotove proizvode
 • 15.000 t kapacitet silosa

Nikšićki mlin se bavi nabavkom, proizvodnjom, preradom i prometom žitarica i njihovih proizvoda. U mlinu se dnevno preradi i samelje 180 tona pšenice, sa ciljem dobijanja visoko-kvalitetnih gotovih proizvoda (brašna). Značajne količine proizvoda kompanija izvozi na tržišta Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Sigurnost kvaliteta proizvoda kao i redovnu kontrolu kvaliteta sirovina kontroliše interna moderna laboratorija. Politiku kvaliteta zasniva na poštovanju referentnih standarda ( HACCP i ISO 22000) kao i zakonskih propisa.

 

PROIZVODI

SEME

AGROGLOBE je uvoznik i ekskluzivni distributer semena uljane repice, kukuruza i suncokreta kompanije SYNGENTA, a u saradnji sa kompanijom LIMAGRAIN bavi se proizvodnjom, doradom i distribucijom semena pšenice.

 

 • Seme pšenice
 • Seme uljane repice
 • Seme kukuruza
 • Seme suncokreta

 

SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

AGROGLOBE prodajni program sredstava za zaštitu bilja iz godine u godinu nadopunjuje s novim proizvodima koji su primereni savremenim potrebama poljoprivrednih proizvođača. 

Program se realizuje u saradnji sa vodećim kompanijama u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja: 

 • SYNGENTA
 • BASF
 • ADAMA AGROCHEMICALS
 • DU PONT

većinom kroz ekskluzivnu distribuciju.

 • Herbicidi
 • Fungicidi
 • Insekticidi
 • Ostalo

HERBICIDI

 • Boss 300 SL
 • Harass 75 WG
 • Belvedere 320 SC
 • Belvedere Forte 400 SC
 • Dual Gold 960EC
 • Fusilade Forte
 • Gardoprim Plus Gold 500 SC
 • Gat Zebra 25 OD
 • Goltix Gold
 • Listego 040 SL
 • Reglone Forte
 • Saltus

FUNGICIDI

 • Amisar Extra 280 SC
 • Bravo 720 SC
 • Duett Ultra
 • Rias 300 EC

INSEKTICIDI

 • Actellic 50
 • Laidir 10 CS

 

ĐUBRIVA

AGROGLOBE je jedan od vodećih uvoznika i distributera mineralnih đubriva na tržištu Srbije.

 • Global
 • Mineralna đubriva

Global je kompleksno mineralno đubrivo sa mikroelementima. Koristi se za ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljištima.

 • Global PK 16:32 + ME

Osnovne karakteristike kompleksnog mineralnog đubriva Global:

 • Ujednačena granulacija,finoća i čvrstoća granule,omogućavaju dobru raspodelu hranjivih elemenata prilikom distribucije
 • Svaka granula ima isti hemijski sastav
 • Visoka koncentracija hranjivih elemenata
 • Sadržaj i količina mikro-elemenata prilagođen je potrebama pojedinih biljnih vrsta
 • Visoka vodotopovost omogućava upotrebu i u proleće(kao startno đubrivo)

Kao sirovine za proizvodnju kompleksnog mineralnog đubriva Global koriste se:

 • Superfosfati(TSP)
 • Kalijum-hlorid(KCl)
 • Sekundarni element (Mg)
 • Mikroelementi (B,Zn)

MINERALNA ĐUBRIVA

 • Superstart NP 10:35

U ponudi ima sve vrste i formulacije mineralnih đubriva u raznim pakovanjima:

 • Azotna đubriva
 • Urea 46% i sve vrste NPK kompleksnih đubriva – proizvođač Petrokemija, Kutina
 • Sve vrste NPK mineralnih đubriva - proizvođač Adriatica Dunav, Vukovar
 • Ruska kompleksna mineralna đubriva 

NPK 16/16/16
NPK 15/15/15
NP 10/46)
Azotna đubriva
Urea 46%
AN 34%

 

KONTAKT

Narodnog Fronta 23
21000 Novi Sad
Tel: +381 21 4894 300
Fax: +381 21 4894 338

www.agroglobe.rs
office@agroglobe.rs

Mapa