UNIPROGRES DOO RUMA

UNIPROGRES DOO RUMA
4.25 zvezdica od 4 glasova

Kontakt

Cevni materijal, vodovodne armature, fazonski i spojni elementi, fiting

Uniprogres doo Ruma Cevni materijal

O NAMA

Od svog osnivanja 1991. godine UNIPROGRES DOO se bavi prometom i trgovinom kompletnim vodovodnim i kanalizacionim materijalom sa akcentom na kompletnom učešću na investicionim zahvatima i održavanju već postojećih cevovoda i instalacija, jer u svom asortimanu imamo baš sve od robe što je za to potrebno (cevi svih vrsta, vodovodne armature, spojne i fazonske elemente, fitinge).

Svojim prepoznatljivim i profesionalnim radom od osnivanja UNIPROGRES DOO je uspeo da ostvari poslovne kontakte i usluži gotovo sve vodovode, komunalna preduzeća, direkcije, vodoprivredne organizacije i veće građevinske operative na kompletnoj teritoriji Srbije i Crne Gore.

Uniprogres doo Ruma Cevni materijal

PROIZVODI

 • Cevni materijal
 • Vodovodne armature
 • Fazonski elementi
 • Spojni elementi
 • Fiting

CEVNI MATERIJAL

Uniprogres doo Ruma Cevni materijal

 • PVC cevi za vodovod
 • TPE cevi za vodovod
 • Fluidterm program za kućnu instalaciju
 • PVC cevi za uličnu kanalizaciju
 • PVC cevi za kućnu kanalizaciju
 • PVC fazonski komadi za uličnu i kućnu kanalizaciju
 • PVC cevi za kablovsku PTT i EL kanalizaciju
 • TPE cevi korugovane za kanalizaciju
 • TPE cevi za gasifikaciju Ø20 - Ø630 za pritisak 4 bara
 • PE sprial cevi za fekalne kolektore, podmorske ispuste, transport industrijskih otpadnih voda
 • Poliester cevi
 • PVC bunarske cevi sa navojem
 • Filter cevi
 • Liveno gvozdene cevi za vodovod, kanalizaciju i spojene delove
 • Pocinkovane i crne cevi (šavne i bezšavne)
 • Fiting (pocink i mesing)
 • Betonske cevi armirane i narmirane
 • Drenažne PVC cevi

VODOVODNE ARMATURE

Uniprogres doo Ruma Vodovodne armature

 • Sanitarna i vodovodna armatura za bojlere i vodokotliće, sanitarnu keramiku
 • Zasuni pljosnati i ovalni
 • Povratni i nepovratni ventili
 • Hvatači nečistoća
 • Žablji poklopci
 • Leptir zatvarači
 • Vazdušni ventili
 • Podzemni i nadzemni hidranti i hidrantske kape
 • Vodomeri
 • Merači protoka
 • Regulatori pritiska
 • Merači nivoa vode
 • Hindrantski ormarići sa i bez opreme

FAZONSKI ELEMENTI

Uniprogres doo Ruma Fazonski elementi

 • Šaht poklopci za kišne i kanalske rešetke i žablje poklopce
 • Liveno gvozdeni fazonski komadi

EKS
FKS
FFR
T
Z
FFK
N
X
MMA-KS
MMB-KS
SSP
E
TT
FF
F
SOP
SOPP

SPOJNI ELEMENTI

Uniprogres doo Ruma Spojni elementi

 • Zupčaste spojnice
 • Zibo spojnice
 • Univerzalne spojnice
 • Multi-joint spojnice
 • Extra spojnice
 • Alfa spojnice
 • Beta spojnice
 • Link spojnice
 • Flanš adapteri
 • Ogrlice za PVC i ACC cevi
 • Ogrlice sa ventilom
 • Dilatacioni kompenzatori
 • MOontažno-demontažni delovi
 • Reparacione-kuplung spojke

Uniprogres doo Ruma Fiting

Mapa