HEMIJA PATENTING DOO

HEMIJA PATENTING DOO
5 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

Industrijske hemikalije i hemikalije za tretman voda

HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac je regionalni distributer industrijskih hemikalija i hemikalija za tretman i obradu voda. Snabdijevamo svoje kupce industrijskim hemikalijama, hemikalijama za tretman pitkih, otpadnih i procesnih voda.

Danas Hemija patenting d.o.o. Lukavac djeluje kao kompanija koja je vodeći snabdjevač hemikalijama u Bosni i Hercegovini i regionu pokrivajući širok spektar od prehrambene do teške industrije sa neophodnim hemikalijama.

Za svoje kupce nudimo tehničku podršku u primjeni, specifične primjenske tehnologije i sigurnost i pouzdanost u radu. U svakom momentu smo u mogućnosti ponuditi redovnu i „tačno na vrijeme“ isporuku.

Za obavljanje navedenih poslova preduzeće koristi vlastiti vozni park za prevoz i distribuciju hemikalija kao i sopstvene poslovne i skladišne prostore za obavljanje djelatnosti.

 • Distribucija industrijskih hemikalija
 • Distibucija hemikalija za tretman pitkih, otpadnih i procesnih voda
 • Prevoz opasnih materija
 • Rekonstrukcije u procesnoj industriji
 • Stanice za pripremu polimera, dozirne stanice, sistemi za doziranje
 • Industrijsko čišćenje
 • Baždarenje hlornih boca

 

Industrijske hemikalije

Firma Hemija patenting d.o.o. Lukavac je vodeća kompanija u Bosni i Hercegovini na polju distribucije industrijskih (baznih) hemikalija.
Svoju ozbiljnost i uspješnost u poslu kojim se bavimo dokazujemo kao snabdjevači vitalnih privrednih subjekata koji su neophodni i direktno utiču na našu svakodnevnicu. Mi nudimo industrijske hemikalije koje koriste:

 • Elektroprivreda
 • Vodovodi
 • Komunalna preduzeća
 • Prehrambena industrija

U ponudi su sledeće industrijske hemikalije:

 • Algicidi
 • Aluminijum sulfat
 • Amini
 • Amonijum fosfat
 • Amonijum hidroksid 25%
 • Amonijum hlorid
 • Amonijum sulfat
 • Antipjenuđavci
 • Antiskalanti za kotlove
 • Aqualok – koagulanti i flokulanti
 • Azotna kiselina
 • Bakar sulfat – plavi kamen
 • Bazni hrom sulfat
 • Benzalkonijum hlorid
 • Bioaktivatori
 • Biocidi
 • Biodisperzanti
 • Boraks
 • Borna kiselina
 • Cink hlorid
 • Dekstroza
 • Dietanolamin
 • Disperzanti
 • Ferihlorid
 • Ferisulfat
 • Ferosulfat
 • Filterske ispune
 • Fosforna kiselina - prehrambena i tehnička
 • Glicerin
 • Hlor tečni 99%
 • Hlor u graulama
 • Hlorovodonična kiselina
 • Hvatači kiseonika
 • Inhibitori korozije
 • Inhibitori naslaga
 • Iononoizmjenjivačke smole
 • Izbjeljivači - papir, celuloza, tekstil
 • Izopropil alkohol
 • Kalcijum hipohlorit
 • Kalcijum hlorid
 • Kalcinirana soda
 • Kalijum hidroksid
 • Kalijum permanganat
 • Ksilol
 • Levoxin 15 (hidrazin hidrat)
 • Limunska kiselina
 • Magnezijum sulfat
 • Metilen hlorid
 • Monoamonijum fosfat
 • Monoetilen glikol MEG
 • Mravlja kiselina 85%
 • Natrijev hlorit
 • Natrijum bisulfit
 • Natrijum format
 • Natrijum hidrogen sulfid
 • Natrijum hidroksid – listići
 • Natrijum hidroksid 48-50%
 • Natrijum hipohlorit
 • Natrijum hidroksid 99%
 • Natrijum metabisulfit
 • Natrijum nitrat
 • Natrijum nitrit
 • Natrijum sulfhidrat
 • Natrijum sulid
 • Natrijum sulfit
 • Natrijum tiosulfat
 • Natrijum tripolifosfat
 • N-hexan
 • Perhlorrtilen
 • Polialuminijum hlorid
 • Polietilen glikol PEG
 • Proizvodi za kontrolu prašine
 • Retenciona sredstva za papir
 • So nejodirana
 • So tabletirana
 • Soda bikarbona
 • Sredstva protiv snijega i leda
 • Hemikalije za membranske sisteme RO
 • Sumporna kiselina
 • Toluen
 • Trihloretilen
 • Trinatrijum citrat
 • Trinatrijum fosfat
 • Urea
 • Visokofruktozni sirup
 • Vodonik peroksid

 

Hemikalije za tretman voda

U ponudi preduzeća Hemija Patenting su i hemikalije za tretman i obradu voda, koje se koriste za:

 • Tretman pitkih i bazenskih voda
 • Tretman otpadnih voda 
 • Tretman procesnih voda

 

Hemijsko čišćenje u procesnoj industriji

Preduzeće Hemija patenting d.o.o. Lukavac već dvije decenije obavlja poslove hemijskog čišćenja u procesnoj industriju sa stručno osposobljenim kadrom sa višegodišnjim iskustvom i to hemijska čišćenja:

 • Kotlova
 • Izmjenjivača toplote
 • Rashladnih tronjeva
 • Ekonomajzera
 • Kondenzatora
 • Cjevovoda industrijske, rashladne i procesne vode
 • Autoklava i pasterizatora
 • Termalnih bušotina
 • Čišćenje cjevovoda hidrodinamičkom mašinom

Hemija patenting d.o.o. Lukavac vrši hemijska čišćenja i novih i postrojenja u eksploataciji.

Hemijsko čišćenje izvodimo različitim metodama i to:

 • Metodom cirkulacije
 • Metodom njihanja
 • Kiselinsko ispiranje
 • Alkalno iskuhavanje
 • Ručnim nanošenjem hemijskih sredstava na tretirane površine
 • Kiselinsko ispiranje ili alkalno iskuhavanje sa pasivizacijom

 

REKONSTRUKCIJE NA POGONIMA HEMIJSKIH PRIPREMA VODA

REKONSTRUKCIJE IONOIZMJENJIVAČKIH KOLONA

 • Prelazak sa istosmjerne na protustrujnu regeneraciju ionoizmjenjivačke mase za proizvodnju demineralizovane vode (posjedujemo reference sa sa kapcitetima 80 – 110 m3/h vode)
 • Rekonstrukcija filtera
 • Zamjena ionske mase
 • Pregled i sanacija gumiranih površina
 • Zamjena sapnica (dizni)
 • Zamjena armatura (cjevovda, ventila, mjerne opreme)
 • Oblaganje kanala otpadne vode (PE, PP, PVC)
 • Rekonstrukcije na različitim dijelovima pogona hemijske pripreme vode

 

INSTALIRANJE POSTROJENJA ZA UKLANJANJE ORGANSKIH MATERIJA IZ VODE

Instalacija SCAVENGER filtera za uklanjanje organskih materija izvode na bazi specijanih adsorber ionskih izmjenjivača anionskog tipa (posjedujemo referencu na projektu kapaciteta 240 m3/h).

 

Oprema za tretman vode

 • Stanice za doziranje različitih hemikalija
 • Dozirna oprema
 • Automatski hlorinatori
 • Gravitacioni hlorinatori
 • Stanice za pripremu polimera
 • Uređaji za generaciju hlordioksida

 

PROIZVODNJA

Preduzeće Hemija-Patenting d.o.o. Lukavac za potrebe dezinfekcije pitkih i otpadnih voda posjeduje vlastitu proizvodnju. Naša proizvodnja sastoji se od sljedećih stavki:

 • Gravitacioni hlorinatori
 • Stanice za pripremu polimera
 • Dozirne stanice za hemikalije
 • PVC, PP i PE cjevovodi, armature, procesna oprema
 • Statički mješači za hemikalije (cijevni mješači)
 • Uslužna proizvodnja hemikalija (toll manufacturing) prema datim recepturama
 • Pakovanje i promjena pakovanja hemikalija (packaging and repackaginig)

 

Prevoz opasnih materija

Firma Hemija Patenting d.o.o. Lukavac posjeduje 19 vozila registrovanih i atestiranih od kojih svako posjeduje certifikat ADR za prevoz opasnih materija – klase opasnosti 8, 6, 5 i 2 po čemu smo jedinstvena firma na područiju Bosne i Hercegovine.

 

Baždarenje – atestiranje hlornih boca

Baždarenje – atestiranje hlorne boce obuhvata:

 • Pražnjenje i neutralizaciju boce
 • Zamjenu ventila (na svaku baždarenu bocu se stavlja novi ventil)
 • Farbanje boce
 • Hidrostatičko ispitivanje
 • Inertizaciju boce
 • Izdavanje atestne dokumentacije ovjerene od strane preduzeće koje je izvelo baždarenje i od strane ovlaštenog lica termoenergetske inspekcije (Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva)