HIP AZOTARA DOO

HIP AZOTARA DOO
4 zvezdica od 3 glasova

Kontakt

 

HIP Azotara doo Pančevo

 

Fabrika mineralnih đubriva i azotnih jedinjenja

HIP-Azotara Pančevo jedna je od najvećih fabrika mineralnog đubriva i azotnih jedinjenja u regionu i jedini proizvođač amonijaka, karbamida (UREE) i amonijum nitrata u Srbiji.

Krajem 1959. godine počeli su radovi na izgradnji postrojenja za proizvodnju amonijaka, azotne kiseline i krečnog amonijum nitrata, a 27.novembra 1962. godine počeo je rad “Hemijske Industrije Pančevo”.

 

PROIZVODNI PROGRAM

HIP Azotara doo Mineralno đubrivo KAN - Krečni amonijum nitrat

 

Mineralna azotna đubriva

Ova neorganska prosta, čvrsta mineralna azotna đubriva imaju visok sadržaj lakopristupačnog azota u skoro identičnom amonijačno-nitratnom obliku i omogućavaju brzo snabdevanje i ishranu biljaka ovim osnovnim makroelementom.

Osnovni naši proizvodi su mineralna azotna đubriva:

 • KAN - Krečni amonijum nitrat
 • UREA - Karbamid
 • SAN - Stabilizovani amonijum nitrat
 • UAN - Urea amonijum nitrat
 • NPK - Mešani

 

Amonijak

Amonijak se koristi za proizvodnju azotne kiseline, KAN-a, UREE i amonijum nitrata.

Tečni, bezvodni amonijak nalazi široku primenu u hemijskoj i tekstilnoj industriji, kao i u prehrambenoj industriji za zamrzavanje namirnica.

Amonijak nalazi široku primenu u mnogim granama hemijske industrije i isporučuje se kao: Amonijak, tečni, bezvodni, koncentracije minimum 99,5%

 

Amonijačna voda

Amonijačna voda ili amonijum hidroksid je rastvor amonijaka u vodi sa vrlo visokim naponom pare amonijaka,što amonijačnoj vodi daje karakterističan oštar miris amonijaka.To je bezbojna,alkalna tečnost. Uobičajeno se prodaje kao 25 % rastvor NH3 sa 20,5% azota, kao i 27% rastvor NH3 sa 22,2% azota.

Amonijum hidroksid se najviše koristi u hemijskoj industriji kao sirovina za proizvodnju amonijumovih soli. U industriji veštačkog đubriva koristi se i kao sirovina i kao veštačko đubrivo. Koristi se i u tekstilnoj, prehrambenoj i industriji hartije, kao i u farmaceutskoj industriji.

Amonijačna voda se upotrebljava u industriji vrenja, proizvodnji sintetičke svile, medicini, domaćinstvu, kao i u mašinama za kopiranje koje koriste ozolid papir. U ponudi je:

 • Amonijačna voda - DIXOL 205

 

Nitratni rastvori

Nitratni rastvori se koriste u industriji veštačkih đubriva kao komponente za dobijanje složenih đubriva, za proizvodnju amonijumovih soli i drugih azotnih jedinjenja koja se koriste u industrijske svrhe. Nalaze široku primenu u poljoprivredi kao azotno đubrivo.

 • Nitratni rastvor DIXOL 280 (28,0% azota)
 • Nitratni rastvor DIXOL 330 (33,0% azota)
 • Nitratni rastvor DIXOL 410 (41,0% azota)
 • Nitratni rastvor DIXOL 447 (44,7% azota)

 

Destilovana voda

U pogonu Energetika HIP Azotara doo proizvodi destilovanu vodu sledećih fizičko hemijskih osobina:

 • Ph – vrednost 5,5 – 7,5
 • Elektroprovodnost u µS/cm 0,5 – 1,0
 • Tvrdoća u °dH 0,00
 • Sadržaj silicijum dioksida (kao SiO2) u mg/L 0,02
 • Sadržaj hlorida u mg/L <0,1

Destilovana voda se koristi u laboratorijama, za kozmetičke preparate, rastvore, u sistemima za hlađenje motora, za akumulatore, hlađenje mašina za preradu plastike, pegle na paru, ultra čistu vodu, bidestilovanu vodu i drugo.

 

Industrijski komprimovani gasovi

Od industrijski komprimovanih gasova HIP Azotara doo proizvodi:

 • Ugljen dioksid
 • Sintezni gas
 • Industrijski vazduh

 

USLUGE

Od uslužnih delatnosti bavimo se:

 • Kontrola kvaliteta i kvantiteta proizvoda i njihovog uticaja na životnu sredinu
 • Kontrola kvaliteta opreme
 • Inspekcijski poslovi i prijemna kontrola
 • Korozivna ispitivanja i zaštita materijala
 • Transportne usluge

 

Laboratorijske analize

HIP Azotara doo Pančevo Laboratorija

Laboratorija za vode ovlašćena je od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, za vršenje fizičko-hemijskih ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda.

Laboratorijske analize odnose se na:

 

Određivanje kvaliteta proizvoda

 • Ulazna kontrola sirovina za proizvodnju đubriva
 • Kontrola gotovih proizvoda

Kan
Karbamid
Amonijak
Amonijačna voda
Azotna kiselina

 

Određivanje kvaliteta voda

 • Otpadnih voda
 • Voda za navodnjavanje
 • Pitkih voda
 • Industrijskih voda

 

Određivanje kvaliteta gasova

 • Prirodnog gasa
 • Otpadnih gasova
 • Ugljen dioksida

 

Određivanje kvaliteta metala i ulja

 • Opreme i rezervnih delova
 • Plemenitih metala u katalitičkim mrežama za proizvodnju azotne kiseline

Legura platina-rodijum
Legura platina-rodijum-paladijum

 • Karakterizacija ulja

Motorna ulja
Hidraulična ulja
Trafo ulja
Mašinska ulja

 

HIP Azotara doo Mineralno đubrivo SAN - Stabilizovani amonijum nitrat

 

Kontakt

Spoljnostarčevačka 80
26000 Pančevo
Tel: +381 13 308 000
Fax: +381 13 347 057

E-mail: info@hip-azotara.rs

www.hip-azotara.rs

Tel: +381 13 308 010
Fax: +381 13 308 009

E-mail: info@hip-azotara.rs

Marketing

Tel: +381 13 308 045; +381 13 308 071
Fax: +381 13 347 057

Mapa