FERTIL DOO VICTORIA GROUP

FERTIL DOO VICTORIA GROUP
4.6 zvezdica od 5 glasova

Kontakt

Proizvodnja i prodaja mineralnih i azotnih đubriva đubriva

 

 

Nije svaka zemlja ista, ali svaka zemlja traži “Fertil”


O NAMA

Fabrika mineralnih đubriva „Fertil” je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna đubriva po tehnologiji kompaktiranja, što podrazumeva mogućnost dobijanja različitih formulacija NPK, NP, PK i NK đubriva, a zasniva se na najsavremenijoj svetskoj tehnologiji.

Fertil je prva fabrika u Srbiji koja proizvodi mineralna đubriva tipa NPK i NP, koristeći tehnologiju kompaktiranja - fleksibilnu tehnologiju koja ne uključuje hemijske procese i ne zagađuje okolinu. 

Kompaktirana granula u sebi sadrži sve makro i mikro elemente potrebne za pravilan razvoj biljaka i postizanje visokog prinosa u ratarskoj, voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Fertil đubriva u potpunosti prate savremene svetske trendove u ishrani biljaka.

Proizvodni kapacitet iznosi 100.000 tona đubriva godišnje.

 

MINERALNA ĐUBRIVA

Fabrika mineralnih đubriva 'Fertil' u svom procesu proizvodnje koristi različite sirovine koje po svom sastavu mogu da se podele na:

  • Azotna jedinična đubriva - Amonijačni i amidni oblik azota

Urea - karbamid
Amonijum sulfat

  • Fosforna jedinična đubriva 

Sirovi fosfat
Super fosfat

  • Kalijumova jedinična đubriva - kalijum hlorid, kalijum sulfat

Dvojna složena đubriva
MAP - monoamonijum fostat
DAP - diamonijum fosfat

Pored proizvodnje, fabrika se bavi i pakovanjem i distribucijom azotnih đubriva tipa: 

  • Urea
  • KAN
  • AN
  • SAN
  • MAP
  • DAP

 

KONTAKT

Centrala
Tel: +381 21 7551 801
Fax: +381 21 7551 809

Direktor proizvodno-tehničkog sektora
Tel: +381 21 7551 821

Rukovodilac pogona
Tel: +381 21 7551 822

Šef kontrole kvaliteta
Tel: +381 21 6042 976

Sektor marketinga
Tel: +381 21 4895 468
Tel: +381 21 4895 470

Mapa