AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Kontakt

  • Adresa:
    Vojvode Stepe 458
    11221 Beograd Voždovac,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 3951 107
  • Fax: +381 11 3951 131
Izdaje dozvole za lek, odlučuje o izmeni i dopuni, obnovi i prenosu kao i prestansku važenja dozvole za lek.

Mapa