AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA CRNE GORE - CALIMS

Kontakt

  • Adresa:
    Bulevar Ivana Crnojevića 64a
    81000 Podgorica
    Crna Gora
  • Telefon: +382 20 310 280
  • Fax: +382 20 310 581
Izdaje, menja, dopunjava i obnavlja dozvolu za stavljanje leka u promet.

Mapa