VITEX-HERMES DOO

VITEX-HERMES DOO
4.5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

 

KONTAKT

Vitex - Hermes d.o.o.

Kralja Petra I 89
22330 Nova Pazova
Τel: +381 22 323 133
Fax: +381 22 326 320

www.vitex.gr/se/
admin@vitex-hermes.rs

 

O KOMPANIJI

Kompanija VΙΤΕΧ je svoju delatnost započela 1960. godine u Grčkoj, kao nova grana preduzetništva Grupacije Yannidis, osnovane 1932. Ova je Grupacija do tada proizvodila izolatore, proizvode za zaptivanje i pokrivanje objekata, kao i mineralna ulja.

Danas predstavljamo najpoštovaniju industriju za proizvodnju boja u svesti grčkog potrošača, ali i onu koja se najbrže razvija na prostoru Balkana. Jake veze između komercijalne mreže naših kupaca i brenda VITEX su se od samog početka zasnivale na savršenom kvalitetu, tehničkim znanjima visokog nivoa, pristupu u čijem je centru kupac, primeni principa etike i odgovornosti u praksi, ali i na humanom licu naše kompanije. Ovi su elementi ojačani tokom poslednjih desetak godina uvođenjem - lansiranjem na tržište pionirskog sistema za stvaranje nijansi, te ciljanim reklamiranjem u sredstvima  javnog informisanja. Sa potrošačem naš odnos postaje sve više blizak.

Naše iskustvo, kao i opšte tendencije su nam pokazali kako u svakom prostoru – bilo da se radi o privatnom, radnom, ali i javnom – prvorazrednu ulogu igra činilac dekoracije u stvaranju okruženja sa dobrim ukusom i odgovarajućom atmosferom. Boja predstavlja osnovni faktor u svakom predlogu i projektu dekoracije.

Sledimo, ali istovtremeno i formiramo tendencije u dekoraciji produkovanjem novih nijansi, pametnim kombinacijama, ali i inovativnim površinama i finalnim slojevima.

S obzirom da smo u stalnom kontaktu sa stranim tržištima, pruža nam se mogućnost da pratimo kompletan tehnički razvoj hemije kao nauke, te smo u poziciji da svojim komitentima ponudimo nova rešenja i predloge putem pionirskih i konkurentskih proizvoda sa visokom dodatnom vrednošću. U kompaniji VITEX osim poštovanja zahteva potrošača, prednost dajemo i bezbednosti i ekologiji. Projektujemo i stvaramo sopstvene proizvode na način na koji će biti bezbedni za javno zdravlje i neopasni za prirodno okruženje tokom čitavog svog veka postojanja. Istovremeno usvajamo proizvodne procese kojima se obezbeđuju higijenski i uslovi bezbednosti za sve zaposlene. Ekološki standardi, higijena i bezbednost predstavljaju kamen temeljac vizije i principa koji su na snazi u našoj kompaniji.

Naše investicije u Grčkoj poslednjih godina obuhvataju izgradnju supersavremene jedinice za proizvodnju boja koja će biti dovoljno fleksibilna da odgovori na zahteve i izazove poslovnog okruženja koje se konstantno menja.  Verujemo u mogućnost prodora i na druga tržišta i stoga smo zacrtali strategiju proširenja naše kompanije u druge zemlje, sve u pokušaju da upoznamo naš grčki komercijalni znak sa međunarodnom javnošću.

S obzirom da smo već prisutni preko svojih firmi-ćerki u tri strane zemlje, u Srbiji, Rumuniji i Bugarskoj i sa predstavništvima u velikom broju drugih, postavljamo osnove za uspešno poslovanje i u budućnosti.

 

PROIZVODI

Kompanija VITEX, s obzirom na svoju predvodničku ulogu u savremenoj industriji boja u Grčkoj, pruža potrošaču proizvode visokog kvaliteta za površine u enterijeru i eksterijeru, za drvo i metal i to u ogromnom spektru boja, sa kombinacijama i kontrastima nijansi, čime se pokrivaju potrebe dekoracije u skladu sa izgledom prostora i očekivanom atmosferom.

Proizvodi VITEX poseduju potvrde o kvalitetu u skladu sa ISO 9001, dok sve farbe rastvorljive u vodi za upotrebu u enterijeru jesu praktično BEZ MIRISA, imajući u vidu da je iz njihovog sastava uklonjen amonijak. Sa druge strane, što se tiče proizvoda na bazi rastvarača, preduzete su sve potrebne mere za smanjenje količine upotrebljenog rastvarača. Proizvodi sa oznakom ’Ammonia Free’ (Bez amonijaka) nisu rizični ni po korisnika, ni po prirodno okruženje, a doprinose i boljem kvalitetu života što je opšti zahtev svih nas.

Nedavno je brojnoj grupi proizvoda kompanije VITEX dodeljena ’ecolabel’, oznaka za sertifikaciju ekoloških proizvoda u Evropskoj Uniji.

Briga koju kompanija VITEX pokazuje u odnosu na ekološka pitanja je potvrđena ISO 14001, koji predstavlja sertifikovani sistem ekološkog menadžmenta, a tiče se projektovanja, razvoja, proizvodnje i distribucije proizvoda kompanije.

 

Mapa