UNI-CHEM DOO

UNI-CHEM DOO
4.11 zvezdica od 9 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Crnotravska 27
  11010 Beograd Voždovac,
  Srbija
 • Telefon: +381 11 3282 986
 • Telefon: +381 11 32 84 877
 • Telefon: +381 11 785 72 70
 • Fax: +381 11 3281 205
 • Pošalji e-mail

laboratorijski-pribor

 

Uni-Chem je kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, čija je osnovna delatnost uvoz, prodaja i distribucija farmaceutskih sirovina, laboratorijskih hemikalija i potrošnog materijala, dijagnostičkih reagensa i sredstava, lekova i medicinske opreme.

 


Uni-Chem, takođe, zastupa renomirane firme u Srbiji, kao što su: Becton Dickinson, Sigma-Aldrich, Carl Roth, Corning, Liofilchem s.r.l., Romerlabs, Fagron, Oxoid, Remel, MicroTest.

Prateći trend i razvoj tržišta, od svog osnivanja 1996. godine, kompanija Uni-Chem svojim kupcima isporučuje kvalitetne farmaceutske sirovine i lekove, aktivne farmaceutske supstance, a pruža podršku u vezi licenci i regulative pri procesu farmaceutskih proizvoda.

U širokom asortimanu proizvoda su:

 

Laboratorijski reagensi i hemikalije

U širokom asortimanu firme Uni-Chem su osnovne laboratorijski reagensi i hemikalije za laboratorije, biohemijska jedinjenja i regensi za istraživanje, organske i neorganske komponente za sintezu, i specifične hemikalije i analitički reagensi za istraživanje, hromatografski proizvodi za analitiku i pripremu uzorka brendova Sigma Aldrich i Supelco.

U ponudi su:

 • Hemikalije i reagensi različitog stepena čistoće
 • Oprema za hromatografsku pripremu uzorka

SPE (Solid Phase Extraction)
SPME (Solid Phase Microextraction)
Kolone za gasnu hromatografiju
HPLC kolone

 • Potrošni materijal za hromatografiju

Vijalice
Ferulice
Lineri
Prstenovi
Špricevi

 

Laboratorijski potrošni materijal

Uni-Chem u svojoj ponudi ima laboratorijski pribor i potrošni materijal koji se koristi u laboratorijama u farmaceutskoj, hemijskoj, biohemiskoj i prehrambenoj industriji, bolnicama, zdravstvenim ustanovama, istraživačkim laboratorijama, renomiranog nemačkog proivođača Carl Roth i američkog proizvođača Corning.

U ponudi su:

 • Stakleni laboratorijski pribor

Epruvete
Normalni sudovi
Erlenmajeri
Menzure
Pipete

 • Plastični laboratorijski pribor

Centrifuške epruvete
Menzure
Normalni sudovi
Plastika za PCR

Stalci za epruvete
Nastavci za automatske pipete

 • Plastični laboratorijski pribor za ćelijske kulture brenda Falcon

Pipete
Pipetori
Epruvete
Flaskoni 
Mikrotitar ploče
Petri šolje
IVF plastika
Plastika sa ekstracelularnim matriksima i specifičnim nanosima

 • Metalni laboratorijski pribor

Pincete
Makaze
Skalpeli
Laboratorijski držači
Mufovi
Kleme
Poklopci za epruvete različitih prečnika

 • Laboratorijski pribor za uzorkovanje

Uzorkivači za tečne i praškaste materije
Peristaltičke i vakum pumpe
Creva, ventili i konektori
Dispenzori
Automatske pipete sa fiksnom i varijabilnom zapreminom

 • Laboratorijski pribor za filtraciju

Filter papir
Sistemi za membran filtraciju
Sistemi za vakum filtraciju
Membrane i creva za dijalizu

 • Zaštitna oprema za laboratorije

Interventni tuševi
Zaštitne naočare, maske i rukavice
Zaštitna odela
Zaštita od buke
Zaštita od radijacije
Kompleti za prvu pomoć

 • Sigurnosna oprema za skladištenje i transport hemikalija

Sigurnosni ormani za skladištenja hemikalija
Sigurnosni ormari za skladištenje gasova
Kontejneri za opasan hemijski otpad
Kontejneri za skladištenje biohazardnog otpada

 • Laboratorijska oprema

Mikroskopi
UV-lampe
Refraktometri
Termometri 
Higrometri
pH-metri sa pratećim priborom
Tehničke i analitičke vage sa pratećim priborom
Vodena kupatila
Inkubatori
Sušnice
Centrifuge
Šejkeri
Vorteksi
Magnetne mešalice
Aparature za elektroforezu
Hemikalije i sredstva za čišćenje i dezinfekciju

 

Dijagnostički testovi

U širokom asortimanu proizvoda Uni-Chema su i kvalitetni dijagnostički testovi američkog proizvođača Romer Labs, koji je lider u proizvodnji brzih dijagnostičkih testova za prehrambenu industriju i proizvodnju stočne hrane. U ponudi su i mikrobiološki testovi Oxoid, mikrobiološke divizije Thermo Fisher Scientific grupe.

U ponudi su:

 • Dijagnostički testovi za mikotoksine
 • Dijagnostički testovi za patogene
 • Dijagnostički testovi za alergene u hrani
 • Dijagnostički testovi za gluten
 • Dijagnostički testovi za GMO
 • Dijagnostički testovi za ostatke veterinarskih lekova
 • Dijagnostički testovi za melamin
 • Dijagnostički testovi za enzimsku kontrolu hrane
 • Imunofluorescentni testovi
 • Lateks testovi
 • ELISA i brzi testovi

 

Mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama

Uni-Chem u širokoj paleti svojih proizvoda nudi i raznovrsne i kvalitetne mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama namenjene za mikrobiološke laboratorije, kliničke, industrijske, istraživačke i akademske laboratorije, proizvođača Oxoid, koji je deo mikrobiološke divizije Thermo Fisher Scientific grupe, Liofilchem s.r.l.(Italija).

U ponudi su:

 • Gotove i dehidrovane mikrobiološke podloge i kulture mikroorganizama
 • Dipslide sistemi za ispitivanje patogena u urinu-URITEST​
 • Gotove podloge razlivene u petri šoljama, epruvetama, bocama i hromogene podloge
 • Hemokulture
 • Proizvodi za postizanje anaerobnih, mikroaerofilnih ili CO2 uslova
 • Referentne kulture mikroorganizama
 • Biološki sistemi za proveru procesa vlažne i suve sterilizacije
 • Kvantitativni test za određivanje minimalne inhibitorne koncentracije antimikrobnog agensa i za određivanje rezistentnosti mikroorganizama - MIC test strips
 • Referentne kulture mikroorganizama
 • Dip slides
 • Diskovi za određivanje osetljivosti na antimikrobne agense
 • Sensititre

 

Transportne podloge sa brisem

Transportne podloge sa brisem pogodne za uzorkovanje virusa SARS-CoV 2, kao i  chlamydiae. Ovi proizvodi kompatibilni su sa konvencijalnim metodama kultivisanja, ali i sa imunoesejima kao i molekularnim tehnikama. Sadrže najpodesnije formulacije za prikupljanje, transport, održavanje i dugoročno skladištenje u zamrzivaču.

 

Dijagnostičke i antibiogram tablete

Dijagnostičke i antibiogram tablete koje su u ponudi kompanije Uni-Chem proizvodi danska kompanija Rosco Diagnostica i regitrovane su kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

U ponudi su:

 • Antibiogram tablete Neo-Sensitabs
 • Dijagnostičke tablete Diatabs
 • Dispenzori adaptibilni za petri-šolje dijametra 90mm

 

Testovi za fluorescentnu in situ hibridizaciju - FISH probe

U ponudi su i testovi za fluorescentnu in situ hibridizaciju (FISH), vodećeg proizvođača za DNK skrining Cytocell namenjene za širok spektar klasičnih FISH proba za subtelomerne i pericentromerne regione, kriptične hromozomske delecije, obeležavanje celog hromozoma i prenatalnu analizu. 

FISH probe obeležavaju fluorescentnim bojama ciljane DNK senkvence, a koriste se u tumor citogenetici za dijagnoze i prognoze kancera, u hematologiji, prenatalnoj i postnatalnoj dijagnostici.

 

Protočna citometrija

Protočna citometrija je savremena analitička metoda za kvalitativnu i kvantitativnu analizu prokariotskih i eukariotskih ćelija.

Protočna citometrija se koristi za različite oblasti, kao što su:

 • Bazično istraživanje i kliničke laboratorije
 • Bolnice i transplantacioni centri
 • Biotehnologija i farmaceutsko istraživanje
 • Otkrivanje i razvijanje lekova
 • Genetika genoma i molekularna biologija
 • Nauka o proteinima i ćelijska biologija
 • Ćelijska analiza i imunologija
 • Banke krvi

Kompanija Uni-Chem u svojoj ponudi ima najkvalitetniju opremu, kao i monoklonska antitela za kliničku dijagnostiku za protočnu citometriju medicinsko-tehnološka kompanije BD. a u ponudi su:

 • Protočni citometar
 • Ćelijski sorter
 • Monoklonska antitela za kliničku dijagnostiku

 

Dijetetski suplementi

Kompanija Uni-Chem, shvatajući važnost preventivnog delovanja na sveopšte zdravlje čoveka, od 2020. godine uvodi u svoj portfolio i dijetetske suplemente poslednje generacije.

U ponudi su:

 • Art of Nature Mastiha (kapsule i tablete za žvakanje).


Farmaceutske sirovine

Uni-Chem uvozi i distribuira kvalitetne farmaceutske sirovine  renomiranog proizvođača Fagron iz Holandije. Farmaceutske sirovine su namenjene za galenske laboratorije, apoteke, bolnice, farmaceutsku, kozmetičku i prehrambenu industriju. U asortimanu su sirupske baze (Ora ®, Syrspend ®), ambifilne podloge (Basiscreme DAC), sirovine zа proizvodnju kozmetike i dijetetskih suplemenata, koje koriste аpoteke, bolnice i fаrmаceutska industrija.

U ponudi su:

 • Aktivne farmaceutske sirovine (API)
 • Ekscipijense
 • Vehikulumi za oralne suspenzije 
 • Baze za dermatološke preparate

 

Lekovi za retke bolesti

U asortimanu kompanije Uni-Chem su i lekovi za retke bolesti (orphan drugs), izuzev radiofarmaceutika i za to poseduje dozvolu Ministrastva zdravlja za snabdevanje cele terirorije Srbije lekovima iz svih ATC grupa.

Takođe su specijalizovani za snabdevanje bolnica, instituta i apoteka neregistrovanim lekovima sa D liste, i to na period od dve godine.

Mapa