INTER PLAST SZR

Kontakt

  • Adresa:
    Veroljuba Jovanovića 33
    34000 Kragujevac
    Srbija
  • Telefon: +381 34 6332 131
Proizvodanja predmeta od plastičnih masa brizganjem i ekstrudiranjem.

Mapa