INSTITUT VINČA - LABARATORIJA ZA FIZIČKU HEMIJU

INSTITUT VINČA - LABARATORIJA ZA FIZIČKU HEMIJU
5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

 

 

 

Isitivanja građevinskih materijala, otpada, vazduha, ambalaže, kože, krvi i fibroblasta čoveka

 

OBLASTI RADA:


- FIZIČKA HEMIJA           
- ANALITIČKA HEMIJA
- SPEKTROHEMIJA
- MASENA SPEKTROMETRIJA
- VODONIČNA HEMIJA
- LASERSKA HEMIJA
- BIOHEMIJA
- BIO- I HEMO-SENZORI
- HROMOZOMSKE ABERACIJE

 

Tel: +381 11 6453 967   
Tel: +381 11 3408 868
Fax: +381 11 8066 434  

   
l.050@vinca.rs
www.laboratorija050.wixsite.com

direktor
DR. MILICA MARČETA - KANINSKI

Mapa