HEMOFARM AD VRŠAC

HEMOFARM AD VRŠAC
5 zvezdica od 2 glasova

Kontakt

Proizvodnja generičkih lekova, fitopreparata, dijetetskih supelmenata, dodataka ishrani

Hemofarm ad lekovi, fitopreparati, dijetetski suplementi, dodaci ishrani

 Primarna delatnost Hemofarma je proizvodnja visokokvalitetnih, bezbednih, efikasnih, i dostupnih generičkih farmaceutskih proizvoda primenom najsavremenijih tehnologija. Hemofarm proizvodi lekove svih farmakoterapijskih grupa i formi, od najjednostavnijih do najsloženijih:

 • Prometuje preparate 11 (od 14) farmakoterapijskih grupa po ATC klasifikaciji
 • Portfolio sadrži preko 140 preparata po INN-u, sa oko 280 formi i doza
 • Portfolio fokusiran na najbitnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike i neuro-psihijatrijske preparate
 • Preparati koji se izdaju bez lekarskog recepta (OTC) zauzimaju lidersku poziciju na farmaceutskom tržištu Srbije, sa udelom od preko 14%
 • Konstantno unapređenje portfolija novijim generacijama lekova
 • Razvoj novih segmenata, pre svega, onkološkogHemofarm je lider na domaćem farmaceutskom tržištu u konkurenciji od preko 300 proizvođača i distributera, sa učešćem od preko 34% naturalno, tj. skoro 20% vrednosno.

Poslovanje u okviru STADA Grupe otvara dodatne mogućnosti za plasman proizvoda na veoma zahtevna tržišta EU. Nov strateški portfolio pristup je “krojen po meri” svakog regiona.

 

Proizvodi

Koncepti svih Hemofarmovih tehnoloških projekata u savremenim pogonima zasnivaju se na ispunjavanju principa GMP, što znači da su primenjeni relevantni svetski standardi zahtevani u farmaceutskoj industriji. Projekti, koje izrađuju timovi Hemofarm inženjeringa (današnjeg FormaPharm-a) u saradnji sa sopstvenim stručnjacima koji su kompetentni za proizvodne procese i razvoj tehnologija, obezbeđuju funkcionalan prostorni raspored i instalaciju najsavremenijih oprema renomiranih proizvođača. Ispunjavanje ambijentalnih uslova i primena sistema kvaliteta u skladu su sa standardima za farmaceutsku proizvodnju.


Proizvodnja

Kompetentan kadar i savremeni proizvodni kapaciteti, najbolja su potvrda korporativne strategije zasnovane na principima tehnološke inovativnosti, verifikovane sertifikatima: EU GMP (od 2001.), PIC/S GMP, ISO 9000, TGA i dr.

Hemofarmove prednosti:

 • Tehnološka superiornost, izražena kroz primenu najsavremenijih tehnologija i visokih farmaceutskih standarda,
 • Zaokružen i savremen portfolio,
 • Upravljanje kvalitetom i sertifikacija kao potvrda kvaliteta,
 • Vrhunsko istraživanje i razvoj,
 • Motivisani stručni kadrovi, orijentisani ka postizanju vrhunskih rezultata

Savremen tehnološki pristup i kvalitet proizvoda, kao osnovni imperativ, iz centralnog kompleksa prenet je na sve segmente sistema Hemofarma.

Hemofarm ima fabrike u Vršcu, Dubovcu, Podgorici, Šapcu i Banja Luci.


Mapa