DUGALAK DOO

DUGALAK DOO
4.41 zvezdica od 17 glasova

Kontakt

 • Adresa:
  Viline Vode 6
  11000 Beograd Stari grad,
  Srbija
 • Telefon: +381 64 641 40 52
 • Telefon: +381 15 350 295
 • Telefon: +381 15 350 294
 • Mobilni: +381 60 389 01 80
 • Mobilni: +381 60 577 14 39
 • Pošalji e-mail
 • Radno vreme

  Ponedeljak 08:00 - 16:00
  Utorak 08:00 - 16:00
  Sreda 08:00 - 16:00
  Četvrtak 08:00 - 16:00
  Petak 08:00 - 16:00

Proizvodnja nezasićenih poliesterskih smola i želkota

Dugalak je privatna kompanija osnovana 1999. godine u Rusiji, sa 100% inostranim kapitalom i bavi se proizvodnjom nezasićenih poliesterskih smola i želkota. 

Proizvodnja se odvija u dva pogona (u g. Jaroslavlj, Rusija i u pogonima kompanije Axyntha, Šabac). Firma je više od 5 godina lider po realizaciji nezasićenih poliesterskih smola i želkota u zemljama bivšeg SSSR sa godišnjom proizvodnjom preko 10.000 tona.

Dugalak je jedini proizvođač poliesterskih smola u Srbiji. Proizvodnja u Srbiji samo je još jedan korak u približavanju naših proizvoda potrošačima u centralnoj i jugoistočnoi Evropi. 

fabrika_za_proizvodnju_poliesterskih_smola_i_zelkota_dugalak

Obzirom da je kompanija kroz svoj razvoj i rast dokazala da kvalitetom može da konkuriše najvećim svetskim proizvođačima, uvereni smo da svojim pristupom klijentu možemo da ponudimo više od ostalih.

Osnova našeg pristupa klijentu je tehnički servis u režimu online (24 časa/ 7 dana u nedelji) a takođe i prilagođavanje naših standardnih proizvoda zahtevima potrošača tako da potrošač dobije “ready made” material spreman za direktnu primenu u proizvodnji. 

Naša kompanija ima u svom asortimanu više od 100 standardnih proizvoda i nekoliko stotina modifikacija po zahtevu kupaca.

Epoksi vinil estarske smole

U našoj ponudi nudimo epoksi vinil estarske smole za namotavanje, livenje i pultruziju. U ponudi su: 

 • DEVINIL - 910 nepredubrzana, srednjeviskozna, epoksi vinil estarska smola na bazi Bisfenola A, koja se koristi za proizvode od stakloplastike 

 • DEVINIL - 920 za proizvodnju proizvoda od stakloplastike visoke hemijske otpornosti, kao što su hemijski sudovi 

 • DEVINIL - 950 TG, nepredubrzana, niskoviskozna, samogasiva, bromovana epoksidna vinil estarska smola za proizvodnju proizvoda od stakloplastike koju karakteriše najviša otpornost prema gorenju i visoka otpornost na dejstvo hemikalija (kiselina i oksidacionih sredstava), proizvodnju građevinskih materijala, komponenti automobilske industrije, u brodogradnji, proizvodnji vagona i drugih transportnih sredstava (trolejbusa i tramvaja)

smola_za_stakloplastiku_dugalak

Smole opšte namene

U proizvodnom programu nudimo smole opšte namene za ručno laminiranje, špricanje i namotavanje, koje se koriste u proizvodnji stakloplastike. U ponudi su: 

 • DEPOL P-120 PT, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 

 • DEPOL P-150 PT, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline sa smanjenom emisijom stirola i smanjenim egzotermnim pikom 

 • DEPOL P-160 PT, predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću  nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline 

 • DEPOL P-170 PT, predubrzana, tiksotropna, sa povećanom reaktivnošću, nezasićena poliestarska smola na bazi modifikovane ortoftalne kiseline 

 • DEPOL PA-600 SK, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata, sa niskim egzotermnim pikom i smanjenom emisijom stirola 

Smole za veštački kamen

U proizvodnom programu nudimo i smole za veštački kamen za livenje i Solid Surface tehnologiju u proizvodnji veštačkog kamena, livenog mermera, polimer-betona, sanitarne opreme, kuhinjskih elemenata, kompozitnih elemenata, mermera i granita, livenje podova. U ponudi su:

 • DEPOL DL-800, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 

 • DEPOL H-230, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 

 • DEPOL H-230A, predubrzana, netiksotropna, niskoreaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline 

 • DEPOL M-250, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 

 • DEPOL IN-200 M, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola srednjeg viskoziteta na bazi izoftalne kiseline i neopentil glikola (ISO/NPG), modifikovana akrilatnim monomerom 

 • DEPOL PA-600A, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata 

 • DEPOL P-460, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline 

Smole za periodično i kontinualno namotavanje

U proizvodnom programu nudimo smole za periodično i kontinualno namotavanje u proizvodnji kompozitnih cevi i cisterni metodama periodičnog i kontinualnog namotavanja, kompozita otpornih na dejstvo hemikalija, cisterni i cevovoda u hemijskoj industriji, cisterni za lagerovanje goriva, cisterni i cevovoda za čuvanje i transport hemijski agresivnih tečnosti (kanalizacione cevi, cevi za transport otpadnih voda, a takođe i transport pijaće vode), u brodogradnji za izradu čamaca i jahti.  U ponudi su:

 • DEPOL PA-600, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata 

 • DEPOL PA-600 K, predubrzana, tiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola sa niskim egzotermnim pikom na bazi ortoftalne kiseline i polietilentereftalata sa peroksid indikatorom 

 • DEPOL PT-700 GTF, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna nezasićena poliestarska smola na bazi tereftalne kiseline 

 • DEPOL H-400, kiselootporna, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline 

Smole za armiranje

Smole za armiranje akrilnih, abs i pmma listova, ručno laminiranje i špricanje se koriste u proizvodnji kada. U ponudi su: 

 • DEPOL AS-207, predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i sa dodatkom peroksid indikatora.

 • DEPOL AS-207TNV, predubrzana, tiksotropna, niskog viskoziteta i niskog egzotrmnog pika, nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.

 • DEPOL AS-205, predubrzana, tiksotropna, srednjeviskozna, sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.

 • DEPOL AS-205TNV, predubrzana, tiksotropna, niskoviskozna sa niskim egzotrmnim pikom, nezasićena poliestarska smola na bazi ortoftalne i tereftalne kiseline, pigmentirana belim pigmentom i dodatkom peroksid indikatora.

smola_za_armiranje_kada_dugalak

Smole specijalne namene

Smole specijalne namene se koriste za rtm i light rtm tehnologiju, kao i za pultruziju prilikom izrade delova u automobilskoj industriji i brodogradnji, malih čamaca i dekorativnih panela, profila punog preseka. U ponudi su:

 • DEPOL SR-700 R, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.

 • DEPOL SR-700 RP, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.

 • DEPOL SR-700 RM, nepredubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.

 • DEPOL SR-700 RMP, predubrzana, netiksotropna, srednjereaktivna, niskoviskozna nezasićena poliestarska smola na osnovu ortoftalne i tereftalne kiseline.

 • DEPOL H-300, nepredubrzana, netiksotropna, srednjeviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline.

 • DEPOL H-310, neperdubrzana, netiksotropna, visokoreaktivna, visokoviskozna nezasićena poliestarska smola na bazi izoftalne kiseline.

Želkoti

Želkoti se koriste za špricanje i ručno nanošenje prvog dekorativnog sloja laminata i u proizvodnji sanitarnih uređaja, fasadnih elemenata, delova automobila i delova brodova, jahti i čamaca, bazena.

 • DEPOL IN-300 (S/H), visokokvalitetni dekorativni gelcoat na bazi ortoftalne i izoftalne  poliestarske smole i kvalitetnih pigmenata.

 • DEPOL IN-500 (S/H), visokokvalitetni dekorativni gelcoat na bazi ISO/NPG poliestarske smole, modifikovan akrilnim monomerom.

 • DEPOL IN-700 (S/H), premuim gelcoat, visokokvalitetno dekorativni gelcoat na bazi ISO/NPG poliestarske smole sa dodatkom UV aditiva, modifikovana akrilnim monomerom.

Kontakt

Prodaja
Tel: +381 64 641 40 52 
Tel: +381 60 577 14 39

Tehnička podrška
Tel: +381 60 389 01 80

Proizvodnja i skladište  
Axsyntha d.o.o. 
Hajduk Veljkova 1, 15000 Šabac
Tel: +381 15 350 294
Tel: +381 15 350 295

Mapa