DES DOO

Kontakt

  • Adresa:
    Kumodraška 226
    Voždovac, Beograd 11010
    Srbija
  • Telefon: +381 11 2461 215
  • Fax: +381 11 2493 035
PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM
DES d.o.o. Beograd U RESTRUKTURIRANJU

Preduzeće "DES" Beograd - osnovano 1949. godine, je preduzeće koje se bavi profesionalnim osposobljavanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom i zapošljavanjem drugih lica.

Odmah posle Drugog svetskog rata, nametnula se potreba osnivanja specijalizovanog preduzeća koje će prvenstveno zapošljavati osobe sa invaliditetom i kroz rad vršiti njihovu rehabilitaciju i integraciju u sve društvene sfere.

Tako je 1949. godine zvanično osnovano Privredno preduzeće saveza gluvih Srbije, koje je prihvatilo sve osobe sa invaliditetom bez obzira na vrstu i kategoriju invaliditeta.

Od 1972. godine ulogu osnivača preduzeća preuzela je Skupština grada Beograda, a zbog izuzetnog društvenog i javnog interesa za što boljom i organizovanijom rehabilitacijom, profesionalnim osposobljavanjem i zapošljavanjem invalida i drugih lica.

"DES" d.o.o. je preduzeće sa 100% učešća države Srbije u kapitalu preduzeća. DES Beograd spada u srednja preduzeća sa 220 zaposlenih, od kojih su 54% osobe sa invaliditetom. Njima je ovo preduzeće drugi dom, u kome pružaju maksmium zalaganja u okviru svojih psiho-fizičkih mogućnosti.

Svoju osnovnu delatnost preduzeće ostvaruje ravnopravnim učešćem na tržištu svojim proizvodima i uslugama u nekoliko tehnoloških jedinica.

To su tehnologije u oblasti proizvodnje PLASTIKE, prerade METALA, ŠTAMPE i proizvodnje KARTONSKE AMBALAŽE, HIDRAULIKE, GALVANSKE ZAŠTITE metala i prerade tekstila - KONFEKCIJE.

Mapa