DENKOM

Kontakt

  • Adresa:
    Kralja Petra I Karađorđevića 103
    22330 Nova Pazova
    Srbija
  • Telefon: +381 22 323 822
  • Fax: +381 22 321 117
Proizvodnja predmeta od plastike za široku potrošnju, reciklaža otpadnih sirovina plastike, pre svega prerada svih vrsta polietilena i polipropilena (PE i PP) u bilo kom obliku.

Mapa

Ostale informacije