ANAHEM

Kontakt

  • Adresa:
    Mocartova 10
    Palilula, Beograd 11060
    Srbija
  • Telefon: +381 11 3422 800
  • Fax: +381 11 3422 900
Laboratorija sa velikim iskustvom u ispitivanju zagađenja zemljišta, voda i vazduha, karakterizaciji otpada, merenju buke, ispitivanju radne okoline i ispitivanju raznih industrijskih proizvoda i sirovina.

Mapa