ADR PROTECTA AQUA

5 zvezdica od 1 glasova

Kontakt

  • Adresa:
    Branka Pešica 45
    11080 Beograd Zemun,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 3079 526
  • Fax: +381 11 3079 526
Proizvodnja hlora, natrijum hipohlorita, algicida, tečnih indikatora, natrijum hidroksida, sumporne kiseline, aluminijum sulfata, hlorovodonične kiseline.

Mapa