KOSMAJ KOMERC DOO

KOSMAJ KOMERC DOO

Kontakt

Proizvodnja aditiva i ulja za specijalne namene

Preduzeće Kosmaj Komerc doo osnovano je 1990. godine u Mladenovcu, gde je i sedište firme. Direkcija i razvoj su u Beogradu, a proizvodnja aditiva i ulja za specijalne namene u Rajkovcu kod Mladenovca.

Preduzeće Kosmaj Komerc doo je:

 • Generalni zastupnik aditiva firme MIRASOUL GROUP
 • Generalni zastupnik antipenušavaca i kristalizatora kompanije OUVRIE P.M.C.
 • Generalni zastupnik sredstava za podmazivanje kompanije TUNAP GmbH, Nemačka

Za dvadeset godina postojanja, Kosmaj Komerc se dokazao kao preduzeće koje pruža kvalitet kroz svoje proizvode i kroz svoj odnos prema poslovnim partnerima.

 

Aditivi za mazut i čvrsta goriva

Proizvodnja i plasman višenamenskih aditiva za sagorevanje ili katalizatora sagorevanja za mazut i čvrsta goriva je u početku bila osnovna delatnost, a i danas je značajna delatnost preduzeća Kosmaj Komerc.

tecni_visenamenski_aditiv_za_cvrsta_goriva_pac_kk_s_mg_nit

Naši aditivi za mazut i čvrsta goriva se primenjuju kod svih vrsta i konstrukcija uređaja za sagorevanje mazuta i lož-ulja, za rešavanje problema u toku skladištenja i sagorevanja mazuta u kotlovskim postrojenjima i kod svih vrsta i konstrukcija uređaja za sagorevanje goriva (mazut, ugalj, drvo, gradsko smeće, razni otpaci) prskanjem na traku dodavača ili ubrizgavanjem u ložište.

 • Višenamenski aditiv katalizator sagorevanja mazuta PAC-KK-S 3000
 • Tečni organski višenamenski paket aditiva za mazut PAC-KK-FEMG 2030
 • Tečni višenamenski aditiv za čvrsta goriva PAC-KK- S Mg Nit

 

Aditivi za dizel goriva

Druga značajna oblast preduzeća Kosmaj Komerc je proizvodnja aditiva za dizel goriva. U ovu grupu proizvoda spada tečni aditiv za poboljšanje filtrabilnosti dizel goriva PAC-KK-D 400.

aditiv_za_dizel_gorivo_pac_kk_d_400

Naš aditiv, koji se dodaje gorivu u cilju snižavanja temperature filtrabilnosti, ima zadatak da spreči formiranje većih kristala parafina, onemogući taloženje u gorivnom sistemu, kao i da ostvari nesmetan dotok goriva u motor i zaštiti gorivni sistem od korozije.


Antifrizi za motorna vozila

Antifrizi za motorna vozila su namenjeni svim vrstama rashladnih sistema motornih vozila sa vodenim hlađenjem.

antifriz_af_100

AF antifriz se proizvodi i isporučuje u dve koncentracione gradacije pod komercijalnim imenima:

 • AF-100 je koncentrovani oblik, koji se pre upotrebe mora razblažiti vodom
 • AF-40 je pripremljen za upotrebu u rashladnim sistemima motornih vozila do -40°C

 

Kočne tečnosti

Kočne tečnosti preduzeća Kosmaj Komerc su visokog kvaliteta na bazi sintetskih komponenata.

tecnost_za_hidraulicne_kocnice

Namenjene su za kočne sisteme svih savremenih tipova putničkih vozila, autobusa, teretnih vozila i svih drugih motornih vozila koja imaju hidraulični sistem kočenja.

 • Servo K-3
 • Servo K-4

 

Sredstva za odmrzavanje

Preduzeće Kosmaj Komerc proizvodi sredstva za odmrzavanje, protiv smrzavanja i korozije.

sprej_za_odmrzavanje_vetrobanskog_stakla_ledobran_plus

 • Kosmol VS - Sredstvo protiv smrzavanja i korozije vazdušnih kočnica motornih vozila
 • Ledobran - Sredstvo za pranje i odleđivanje stakla 
 • Ledobran Plus - Sprej za odmrzavanje vetrobranskog stakla do -50°C 
 • Ledobran Lock - Tečnost za odmrzavanje brava i kedera vozila do -60°C 
 • Albatros - Tečnost za pranje vetrobranskih stakala

 

Sredstva za pranje i odmašćivanje

U svom proizvodnom programu preduzeće Kosmaj Komerc ima i sredstva za pranje i odmašćivanje Čistiol i Kosmol 30.

Sredstvo za čišćenje dimne strane termoenergetskih postrojenja Kosmol 30 je namenjen za čišćenje betonskih površina, rezervoara i cisterni od nafte i derivata nafte, dimne strane parnih kotlova, građevinskih i poljoprivrednih mašina i opreme, zamašćenih i na drugi način zaprljanih rezervnih delova i opreme u montažnim i remontnim radionicama i u svim drugimslučajevima kada neki predmet treba odmastiti i očistiti od drugih zaprljanja.

cistiol

 • Čistiol - Sredstvo za odmašćivanje i pranje teško zaprljanih površina
 • Kosmol 30 - Sredstvo za čišćenje dimne strane termoenergetskih postrojenja 

 

Sredstvo za podmazivanje kalupa i oplata za beton

Sredstvo za podmazivanje kalupa i oplata za beton Kalupoli KK je visokokvalitetni proizvod za podmazivanje kalupa za gasbeton i oplata u građevinarstvu. Može se koristiti kod kalupa koji se izlažu visokoj temperaturi i gde se zahteva glatka i homogena površina. Primenjuje se premazivanjem ili prskanjem površina koje dolaze u kontakt sa betonom. Proizvodi se u više viskoznih gradacija.

 

Ulje za podmazivanje lanaca motornih testera

Ulje za podmazivanje lanaca motornih testera Kosmol Bio-T je biorazgradivo u lje za podmazivanje, zaštitu od habanja, zaštitu od korozije prenosnika i lanaca motornih testera.
Može se koristiti i za podmazivanje drugih lančanih prenosnika, metalnih užadi, kliznih staza i sl.

 

Antipenušavci i antikrustanti

Preduzeće Kosmaj Komerc doo je generalni zastupnik kompanije OUVRIE P.M.C. proizvođača antipenušavaca i antikrustanta za industriju šećera i alkohola, industriju papira, prehrambenu industriju, fermentaciju i tretman otpadnih voda.

 

Sredstva za podmazivanje

Preduzeće Kosmaj Komerc doo je generalni zastupnik kompanije TUNAP GmbH, proizvođača sredstava za podmazivanje. Tunap-ova ulja, masti, paste i praškovi su namenjena za visoke temperature, agresivne sredine, instalacije tehničkih gasova, opremu u prehrambenoj industriji, sredstva za održavanje motora i motornih vozila.

Mapa