HIM RESURS DOO

Kontakt

  • Adresa:
    Bulevar Arsenija Čarnojevića 101
    11070 Beograd Novi Beograd,
    Srbija
  • Telefon: +381 11 31 19 591
  • Mobilni: +381 64 64 14 052
  • Fax: +381 11 31 19 591
Him Resurs prodaje hemijske sirovine, kao što su: organski rastvarači, aceton, butil acetat, adipinska, stearinska, fosforna i mravlja kiselina, etilen, propilen i neoptilen glikol, čađ.

Mapa