MEGA SOLUTION

MEGA SOLUTION
5 zvezdica od 6 glasova

Kontakt

laboratorijska_oprema_mega_solution_doo

 

Firma Mega Solution doo bavi se prodajom, servisiranjem i etaloniranjem laboratorijske, merne, medicinske i industrijske opreme, kao i digitalizacijom i kvalifikacijom opreme i instalacijom sistemskih mreža.

 

Laboratorijska i merna oprema nalazi primenu u poljoprivredi, veterini, prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji, bolnicama, domovima zdravlja, medicinskim ustanovama, zdravstvenim centrima, laboratorijama i naučnim institutima koji se bave raznim vrstama istraživanja i zaštitom životne sredine. 

Asortiman:

 


Laboratorijska oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo je i kvalitetna laboratorijska oprema koja se koristi za opremanje laboratorija, naučnih instituta i medicinskih ustanova.

U ponudi su:

 • Autoklavi
 • Sterilizatori
 • Centrifuge
 • Mikroskopi
 • Magnetne mešalice i grejne ploče
 • Vortex i orbitalni šejkeri
 • Grejne kalote "gnezdo" i termo blokovi
 • Inkubatori
 • Vodena kupatila
 • Homogenizatori i stubne mešalice
 • Laboratorijski frižideri i zamrzivači
 • Analitičke i tehničke vage
 • Destilatori
 • Automatske i varijabilne pipete, dispenzori i steperi
 • Spektrofotometri i fotometri
 • Viskozimetri
 • Vakuum pumpe
 • Peći za žarenje
 • Uzorkivači za merenje suspendovanih čestica iz ambijentalnog vazduha
 • Reflektometri
 • Laminarne komore
 • Laboratorijski digestori

 


Laboratorijski pribor i potrošni materijal

Mega Solution doo nudi kvalitetan laboratorijski pribor i potrošni materijal poljskog proizvođača Chemland, u koji spadaju: laboratorijsko staklo, laboratorijska plastika i metalni laboratorijski pribor. 

laboratorijsko_staklo_chemland_mega_solution

A u ponudi su:

Laboratorijsko staklo

 • Laboratorijski kvalitativni levkovi
 • Laboratorijske boce  
 • Odmerne tikvice i cilindri
 • Levak po Squibb-u teflonska slavina
 • Epruvete bacto
 • Epruvete za centrifugu konusne graduisane
 • Epruveta durham cevi
 • Petri posude staklene
 • Boce za vakum filtraciju
 • Tikvice po Erlenmeyeru
 • Laboratorijske čaše
 • Piknometri
 • Reagens boce i boce kapalice
 • Automaske birete po Pellet-u sa teflonskom slavinom
 • Butirometri za mlekarsku industriju
 • Aparatura staklena po Soxhlet-u
 • Eksikatori

Laboratorijska plastika

 • PP Laboratorijske čaše sa drškom
 • PP Cilindri graduisani i tikvice
 • Epruvete
 • Pomoćni laboratorijski materijal
 • Kutija za predmetna stakla
 • Boca za destilovanu vodu sa slavinom 
 • Tabla za sušenje laboratorijskog posuđa
 • Stalak PP za staklene pipete 
 • Plastično postolje za okrugle tikvice
 • Stalak za cilindre po NESSLER 
 • Laboratorijske PP boce i boce od PE-LD,PE-HD, PFA
 • Gumeni zapušači
 • Nastavci za аutomatsku pipetu
 • PP eksikotori obični i vakuum eksikatori
 • PP boce različitih dimenzija sa levkom i bez levka
 • Kivete i tacne za laboratorijskih instrumenata
 • Pincete i forcepsi
 • Kašike za odmeravanje praškastih materija

Metalni laboratorijski pribor

 • Laboratorijski pribor od prohroma
 • Metalni stalci i hvataljke
 • Laboratorijske četke za pranje posuđa
 • Pribor za sterilizaciju
 • Laboratorijski lift i pomoćni metalni pribor
 • Laboratorijski filter papiri
 • ph test papiri
 • Syringe filteri
 • Membran filteri
 • Čaure za ekstrakciju

 

Medicinska zaštitna oprema

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solutions je i kvalitetna medicinska zaštitna oprema italijanskog proizvođača lične zaštitne opreme Ajsia Disposable solution.

pregledne_rukavice_bez_pudera_ajsia_contact_latex_mega_solution

U ponudi su:

 • Medicinske latex pregledne rukavice  
 • Nitrilne latex rukavice bez pudera
 • Jednokratne kape sa duplom elastičnom trakom
 • Jednokratne nazuvice-navlake za obuću
 • Hirurške maske za jednokratnu upotrebu
 • Jednokratni mantili i kombinezoni

 


UV sterilizatori vazduha

U širokom asortimanu proizvoda firme Mega Solution doo su i kvalitetni UV sterilizatori vazduha proizvođača Biobase, Biotech. UV sterilizatori vazduha se koriste za dinamičku dezinfekciju vazduha u zatvorenim prostorijama. Namenjeni su za stanove, kuće, bolnice, zdravstvene ustanove, lekarske ordinacije, stomatološke ordinacije, škole, apoteke, farmaceutsku i prehrambenu industriju, fabrike, restorane, kafiće i druge ugostiteljske objekte i javna mesta.

uv_mobilni_sterilizator_vazduha_biobase_biotech_megasolution

U ponudi su različiti modeli uv sterilizatora: mobilni, zidni i prenosni sa HEPA filterom.


Merna oprema

Merna oprema u ponudi kompanije Mega Solution je namenjena za prikupljanje podataka i praćenje vrednosti, koju koriste hemijske, mikrobiološke i ostale laboratorije ili sektori kontrole kvaliteta. Precizni merni instrumenti se koriste za merenje procenta vlage u vazduhu ili materijalu, merenje temperature vazduha, vode i drugih materijala, merenje indeksa svetlosti, merenje vrednosti buke u prostorijama, merenje protoka i brzine vazduha, merenje vremena, merenje pH vrednost i konduktivnosti.

merna_oprema_mega_solution

U ponudi su: 

 • Ubodni termometri i termometri sa sondom
 • Termometri za frižidere i zamrzivače - digitalni i analogni
 • Datalogeri za temperaturu i vlagu
 • Termohigrometri i termometri za prostorije - digitalni i analogni
 • Štoperice-tajmeri - digitalni i mehanički
 • Bezkontaktni infracrveni termometar 
 • Vlagomeri za materijale
 • Uređaj za merenje buke - fonometar
 • Refraktometri ručni i digitalni
 • pH metri ručni i sa sondom
 • Merač CO2 u vazduhu


Štampači i potrošni materijal

Štampači i potrošni materijal u ponudi kompanije Mega Solution namenjeni su za farmaceutsku, prehrambenu, transportnu i druge industrije koje imaju profesionalno magacinsko poslovanje. Kolor štampači za nalepnice i etikete, kao i štampači bar kodova lako se integrišu u bilo koju vrstu poslovnog sistema u zavisnosti od zahteva kupca. 

U ponudi su:

 • Štampači bar kodova
 • Kolor štampači za nalepnice i etikete
 • Softver za dizajniranje i štampanje nalepnica
 • Nalepnice, etiketi i riboni

 

Uređaji za ispitivanje materijala

Uređaji za ispitivanje materijala koji su u ponudi kompanije Mega Solutions, koriste se u raznim industrijskim granama za ispitivanje medicinskih uređaja, plastike, ambalaže, tekstila, gume, kozmetičkih proizvoda, drveta i elektronike. U ponudi su:

 • Univerzalni Pull of tester materijala serija CS do 5 kN
 • Univerzalni Pull of tester materijala LR Plus Serija do 50 kN
 • Analizator teksture hrane TA 1, LTCM serija
 • Digitalni merač momenta otvaranja za poklopce


Softver za magacinsko poslovanje

U širokom asortimanu proizvoda, kompanija Mega Solution ima i softver za magacinsko poslovanje, čijim se uvođenjem postiže odlično rešenje za uvođenje ISO 9001 standarda sitem kvaliteta.

Softver za magacinsko poslovanje koriste transportni ili logistički centri, farmaceutska industrija i logistika, prehrambena industrija i logistika, centri za skladištenje i čuvanje robe široke potrošnje. Ovaj softer je namenjen za prijem, skladištenje, koordinaciju otprema, popis i kontrolu zaliha. 


Servis i etaloniranje opreme

Na osnovu besplatne procene kvara Mega Solution obezbeđuje brz i efikasan servis opreme, kao i etaloniranje laboratorijske i merne opreme.

servisiranje-mega-solution

Servis opreme podrazumeva:

 • Servis laboratorijske opreme sa izdavanjem izveštaja o ispravnosti uređaja.
 • Kompletna reparacija starih autoklava, sterilizatora, destilatora i klima komora.
 • Digitalizacija uređaja i ugrađivanje temperaturnih sondi u laboratorijskim i industrijskim uređajima.
 • Montaža temperaturnih senzora, sondi i manometara na industrijskim postrojenjima.
 • Izdavanjnje tehičkih uputstava o rukovanju, održavanju i instalaciji industrijske i laboratorijske opreme.

etaloniranje-mega-solution

Mega Solution vrši i etaloniranje laboratorijske i merne opreme uz praćenja isteka uverenja za svaki instrument ponaosob.

Mapa